Duży wzrost przychodów Ten Square Games w trzecim kwartale 2018

5 października 2018 r.

Spółka Ten Square Games S.A. (ticker GPW: TEN), jeden z największych w Polsce producentów i wydawców gier mobilnych, podała szacunkowe przychody ze sprzedaży osiągnięte w trzecim kwartale 2018 roku.
Za okres od lipca do końca września br. przychody ze sprzedaży wyniosły 35,3 mln zł i były o 48% wyższe od przychodów w drugim kwartale 2018 roku. Szacunkowe przychody w trzecim kwartale br. wzrosły czterokrotnie (+419%) w porównaniu do przychodów za trzeci kwartał 2017 roku.

dane w mln zł 3Q 2017 1Q 2018 2Q 2018 3Q 2018* zmiana 2Q18/3Q18 zmiana 3Q17/3Q18
przychody 6,8 14,4 23,9 35,3 +48% +419%

*szacunkowe przychody

„W trzecim kwartale zanotowaliśmy dużą dynamikę wzrostu przychodów ze sprzedaży, która w dużej mierze wynika z sukcesu gry Fishing Clash. Nasze bieżące działania koncentrują się na optymalizowaniu działań marketingowych i rozwijaniu nowych funkcjonalności w tej grze. Wyniki sprzedażowe pozostałych gier w trzecim kwartale również są na satysfakcjonującym nas poziomie. Efektem tego jest wysoki wzrost przychodów spółki w trzecim kwartale, o blisko 50 proc. w stosunku do drugiego kwartału tego roku i ponad 400 proc. w porównaniu do tego samego kwartału roku ubiegłego” – mówi Arkadiusz Pernal, wiceprezes zarządu Ten Square Games S.A.

Podane przez zarząd spółki Ten Square Games szacunkowe przychody ze sprzedaży w trzecim kwartale br. mogą różnić się od danych ostatecznych. Ostateczna informacja o przychodach ze sprzedaży za trzeci kwartał będzie przekazana w skonsolidowanym raporcie okresowym za trzeci kwartał 2018 roku, który zostanie opublikowany przez spółkę w dniu 20 listopada 2018 r.

 

Twitter @TenSquareGames

Kontakt dla mediów: Michał Wierzchowski, cc group tel. +48 531 613 067

@: michal.wierzchowski@ccgroup.pl 

 

Loading...