Dynamiczny wzrost przychodów Ten Square Games w drugim kwartale 2018 r.

10 lipca 2018 r.

Ten Square Games (ticker GPW: TEN), jeden z największych w Polsce producentów i wydawców gier mobilnych, podał szacunkowe przychody ze sprzedaży spółki osiągnięte w drugim kwartale 2018 roku.
Za okres od kwietnia do końca czerwca br. przychody ze sprzedaży wyniosły 23 mln zł i były o prawie 60% wyższe od przychodów w pierwszym kwartale 2018 roku. W porównaniu do przychodów za drugi kwartał 2017 roku, wzrost przychodów w drugim kwartale br. wyniósł 360%.

Podane przez zarząd spółki Ten Square Games szacunkowe przychody ze sprzedaży w drugim kwartale br. mogą różnić się od danych ostatecznych. Ostateczna informacja o przychodach ze sprzedaży za drugi kwartał będzie opublikowana w raporcie okresowym za pierwsze półrocze.

Raport okresowy Ten Square Games za pierwsze półrocze 2018 roku, w którym przedstawione zostaną pełne wyniki za 6 miesięcy tego roku, zostanie opublikowany przez spółkę w dniu 27 sierpnia. Pierwotnie publikacja raportu półrocznego wyznaczona była na 20 września 2018 roku.

dane w mln zł 1Q 2017 2Q 2017 1Q 2018 2Q 2018* zmiana 1Q18/2Q18 zmiana 2Q17/2Q18
przychody 5,2 5,0 14,4 23,0 +60% +360%

*szacunkowe przychody

– Zdecydowaliśmy o publikowaniu co kwartał szacunków przychodów, ponieważ chcemy dostarczać inwestorom informacje o sytuacji w spółce pomiędzy okresami sprawozdawczymi. Tym samym wpisujemy się w dobrą praktykę standardów na rynków kapitałowym, dzięki której inwestorzy mają możliwość oceny potencjału rozwoju spółki na podstawie raportowanych danych sprzedaży, tuż po zakończeniu kwartału, bez konieczności czekania do publikacji raportu okresowego spółki. Bardzo dobre przychody spółki w drugim kwartale są w dużym stopniu pochodną sukcesu jaki odnosi na rynku gra Fishing Clash. W każdym miesiącu drugiego kwartału gra Fishing Clash notowała wzrost przychodów i poprawiała pozycję w rankingach popularności gier na platformach Google i Apple. W czerwcu na platformie Google Play miał miejsce kolejny globalny featuring dla Fishing Clash, czyli dodatkowe wsparcie promocyjne dla gry od Google – mówi Arkadiusz Pernal, wiceprezes zarządu Ten Square Games S.A.

Niedawno na platformie Google Play nastąpiła zmiana algorytmu pod kątem wyszukiwania i polecania aplikacji oraz gier na tej platformie. Nowy algorytm zwiększa rekomendacje dla aplikacji i gier o wyższej jakości, czyli charakteryzujących się wysokim współczynnikiem retencji, niskim współczynnikiem awarii i niskim poziomem odinstalowań. W ocenie spółki, w kolejnych kwartałach, może to mieć pozytywne przełożenie na wyniki pozycjonowania i rekomendacji dla gier Ten Square Games z klasy Evergreen (Let’s Fish, Fishing Clash),  a negatywne na klasę gier Game Factory.

– W czerwcu 2018 r. przeprowadziliśmy na platformie Google Play soft launch nowej gry pod tytułem Fishing Battle. Gra obecnie jest dostępna na kilku wybranych rynkach i z uwagą obserwujemy statystyki. Równocześnie pracujemy nad kolejną, nową grą mobilną typu mini golf, której soft launch planowany jest w drugim półroczu 2018 r.” – mówi Arkadiusz Pernal, wiceprezes zarządu Ten Square Games S.A.

Loading...