Kolejny bardzo dobry kwartał Ten Square Games

7 stycznia 2019 r.

Spółka Ten Square Games S.A. (ticker GPW: TEN), jeden z największych w Polsce producentów i wydawców gier mobilnych, podała szacunkowe przychody ze sprzedaży osiągnięte w czwartym kwartale 2018 roku, które wyniosły 42,5 mln zł i były o 325% wyższe od przychodów w czwartym kwartale 2017 roku oraz o 20% wyższe od przychodów w trzecim kwartale 2018 roku.

dane w mln zł 4Q 2017 1Q 2018 2Q 2018 3Q 2018 4Q 2018* zmiana 4Q18/4Q17 zmiana 4Q18/3Q18
przychody 10,0 14,4 23,9 35,4 42,5 +325% +20%

*szacunkowe przychody

„Ostatni kwartał ubiegłego roku był bardzo udany. Dynamika wzrostu przychodów w porównaniu do czwartego kwartału 2017 roku jest imponująca. Również w stosunku do trzeciego kwartału 2018 roku zanotowaliśmy solidny wzrost sprzedaży, mimo mniejszych wydatków na marketing w czwartym kwartale ze względu na wzrost cen reklamy spowodowany większą aktywnością sektora e-commerce w okresie przedświątecznym. Kluczowy wpływ na wzrost przychodów w czwartym kwartale miały bardzo dobre wyniki sprzedaży gry Fishing Clash, której pierwsze urodziny świętowaliśmy w listopadzie 2018. To nasz hit i najpopularniejsza na świecie gra wędkarska. Istotny wpływ na przychody miały również cieszące się dużą popularnością nasze pozostałe gry: Let’s Fish (obecna na rynku od 7 lat) i Wild Hunt – sportowy symulator polowań dla wszystkich fanów myślistwa i rywalizacji. Zarówno Let’s Fish jak i Wild Hunt miały rekordową sprzedaż w czwartym kwartale – mówi Arkadiusz Pernal, wiceprezes zarządu Ten Square Games S.A. Podstawą dynamicznego rozwoju spółki w nowym roku będzie wykorzystanie potencjału jaki mają nasze gry, do których systematycznie wprowadzamy nowe udoskonalenia oraz publikacja nowych gier. Prace nad przygotowaniem nowych produkcji do fazy soft launch (m.in. MiniGolf) idą zgodnie z harmonogramem – dodaje Arkadiusz Pernal.

Podane przez zarząd spółki Ten Square Games szacunkowe przychody ze sprzedaży w czwartym kwartale 2018 r. mogą różnić się od danych ostatecznych, które będą zawarte w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2018 rok. Publikacja raportu rocznego planowana jest na 21 marca 2019 roku.

 

Twitter @TenSquareGames

Kontakt dla mediów: Michał Wierzchowski, cc group tel. +48 531 613 067

@: michal.wierzchowski@ccgroup.pl 

 

Loading...