Raport bieżący 12/2020

Oświadczenie o rezygnacji z ubiegania się o reelekcję otrzymane od Pani Mileny Olszewskiej-Miszuris

Podstawa prawna: Art. 56  ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu: 

Zarząd Ten Square Games S.A. „Spółka” informuje, że w dniu dzisiejszym wpłynęło do Spółki oświadczenie o rezygnacji z ubiegania się o reelekcję otrzymane od Pani Mileny Olszewskiej-Miszuris, która jest obecnie członkiem Rady Nadzorczej Spółki. 

Treść oświadczenia Spółka przekazuje w załączeniu.

Załącznik


Loading...