Raport bieżący 46/2020

Powiadomienie o transakcji na akcjach Spółki

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Treść raportu:

Zarząd Ten Square Games S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym wpłynęło do Spółki powiadomienie o transakcji dokonanej na akcjach Spółki, o której mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR, od Magdaleny Jurewicz – Członka Zarządu Spółki.

Treść powiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.

Załączniki:

Loading...