Ten Square Games: kolejny kwartał z rekordowymi przychodami

Wrocław, 6 Lipca 2020

Szacunkowe skonsolidowane przychody Ten Square Games S.A. wyniosły w drugim kwartale 2020 roku 169,5 mln zł i były rekordowe w historii spółki.

 

– Osiągnęliśmy założone cele związane ze skalowaniem i optymalizacją wydatków marketingowych przeznaczonych na pozyskanie nowych graczy – powiedział Maciej Zużałek, prezes zarządu Ten Square Games.

 

Szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży (bez uwzględnienia przychodu odroczonego w czasie) Grupy Kapitałowej Ten Square Games w drugim kwartale 2020 roku wyniosły 169,5 mln zł w porównaniu do 94,9 mln zł osiągniętych w poprzednim kwartale (bez uwzględnienia przychodu odroczonego w czasie).

 

Główny wpływ na przychody Grupy miał stały rozwój i pozyskiwanie nowych graczy dla gry Fishing Clash, będącej flagowym tytułem spółki. Gra po raz kolejny osiągnęła rekordowe przychody, wynoszące w drugim kwartale 2020 roku 157,2 mln zł.

 

W pierwszym i drugim kwartale 2020 roku zintensyfikowaliśmy działania marketingowe w odpowiedzi na dynamiczne zmiany w otoczeniu rynkowym, spowodowane pandemią Covid-19. Osiągnęliśmy założone cele związane ze stałym rozwojem naszych gier, a także skalowaniem i optymalizacją wydatków marketingowych przeznaczonych na pozyskanie nowych graczy, co z kolei pozwoliło nam zwiększyć dynamikę sprzedaży. Pozyskani przez nas gracze będą generować przychody głównie w kolejnych miesiącach, dzięki czemu w nadchodzących kwartałach będziemy mogli nadal wzmacniać wyniki finansowe Grupypowiedział Maciej Zużałek, prezes zarządu Ten Square Games.

 

Ten Square Games jest jednym z największych i najszybciej rosnących producentów gier mobilnych w Polsce. Spółka ma główną siedzibę we Wrocławiu i dodatkowe studio w Warszawie. Specjalnością TSG są gry hobbystyczne dystrybuowane w modelu free-to-play. Od 2018 roku akcje spółki są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

***

Więcej informacji: https://tensquaregames.com/investors/
Twitter: @TenSquareGames


Kontakt dla mediów:
Maria Węsierska
maria.wesierska@mc.com.pl
0048 509 379 700

Jan Jujeczka
 jan.jujeczka@mc.com.pl
 0048 508 221 069

 

Loading...