Aktualności.

2024

Ten Square Games gotowe na nowe otwarcie w 2024 roku.

25 mar 24
Autor: Nina Grabos
7 minuty

Rekordowy w 2023 r. kwartalny wynik ponad 35 mln PLN na poziomie skorygowanej EBITDA w 4. kw. 2023 r. oznacza poprawę wyników Grupy Ten Square Games zarówno w stosunku do 3. kw. 2023 r., jak i 4. kw. 2022 r. Potwierdza to skuteczność realizacji strategii przyjętej przez Grupę TSG w kwietniu 2023 r. Skupienie się na rozwoju głównych tytułów, szybka adaptacja struktury organizacyjnej do kondycji rynku gamingowego oraz priorytetów strategicznych Grupy pozwoliły Ten Square Games podzielić się z akcjonariuszami dywidendą za 2022 r. w wysokości ponad 52 mln PLN oraz przeprowadzić na początku 2024 r. skup akcji własnych w rekordowej wysokości blisko 115 mln PLN. Szybka reakcja na zmieniające się otoczenie rynkowe oraz elastyczność i umiejętność adaptacji pozwoliły również przygotować organizację na nowe projekty rozwojowe.

“- W 2023 roku Ten Square Games jako jeden z pierwszych podmiotów w branży zdecydowanie zareagowało na strukturalne zmiany zachodzące na rynku gier. Podjęliśmy wiele trudnych, ale koniecznych decyzji, udoskonaliliśmy procesy operacyjne, zbudowaliśmy zespół specjalistów, którym bliskie są wartości firmy. Dzięki elastyczności i innowacyjności stworzyliśmy solidny fundament, który zapewnia naszej organizacji bezpieczeństwo finansowe i pozwala z rosnącym optymizmem patrzeć w przyszłość. Jesteśmy gotowi nie tylko na kolejne wyzwania rynkowe, ale także na to, aby przekuć je w nowe możliwości rozwoju dla Ten Square Games.”  – powiedział Andrzej Ilczuk, Prezes Zarządu Ten Square Games.

W 2023 r. całkowity poziom płatności Grupy wyniósł  443,7 mln PLN i był niższy niż w 2022 r. To głównie efekt negatywnych trendów na rynku gier mobilnych, z którymi Grupa Ten Square Games mierzyła się w pierwszej połowie 2023 roku. Istotny wpływ na poziom płatności wyrażonych w PLN miało również umocnienie się kursu PLN/USD. W całym 2023 r. skorygowana EBITDA wyniosła  118,6 mln PLN i była niższa niż rok wcześniej. Jednak, po zmianie strategii Grupy w kwietniu 2023 r. i skupieniu się na poprawie wyników głównych gier, wynik ten systematycznie się poprawiał. W 4. kw. 2023 r. wyniósł on już  35,3 mln PLN i był to najwyższy kwartalny odczyt tego w wskaźnika w 2023 r. i jednocześnie wynik wyższy niż ten odnotowany w 4. kw. 2022 r. To efekt systematycznych prac nad optymalizacją działalności operacyjnej Grupy, tak, aby na bieżąco generować wysokie przepływy pieniężne. Grupa zamknęła 2023 r. z zyskiem netto na poziomie 15,2 mln PLN.

„ – Mimo wyzwań rynkowych w 2023 r. Ten Square Games udowodniło nie tylko umiejętność zachowania stabilności finansowej, ale również zdolność do generowania wartości dla akcjonariuszy. Dzięki odporności modelu biznesowego Grupy i umiejętności szybkiej adaptacji do zmieniających się okoliczności wypłaciliśmy w czerwcu 2023 r. naszym akcjonariuszom ponad 52 mln PLN w formie dywidendy za 2022 r., a na początku 2024 r. przeprowadziliśmy skup akcji własnych o rekordowej w historii Spółki wartości blisko 115 mln PLN. Ta forma dystrybucji środków do naszych akcjonariuszy to alternatywa dla wypłaty dywidendy w bieżącym roku. To również kolejny dowód nie tylko na skuteczność naszej strategii, ale na potencjał Spółki do generowania wolnych środków pomimo zdarzeń jednorazowych”. – powiedziała Magdalena Jurewicz, Członkini Zarządu (CFO), Ten Square Games.  

Wraz ze zmianą strategii w kwietniu 2023 r. Zarząd Ten Square Games podjął decyzję o zaprzestaniu prac nad dwoma projektami Grupy oraz dopasowaniu struktury organizacyjnej Ten Square Games do priorytetów strategicznych Grupy i kondycji rynku. W rezultacie wynik Ten Square Games został obciążony kosztami odpraw z tytułu zwolnień grupowych oraz odpisów kosztów prac deweloperskich związanych z zamkniętymi projektami w wysokości 31,7 mln PLN. Dodatkowo, w związku z korektą wartości i perspektyw wzrostu rynku gier Ten Square Games skorygowała księgowy zapis wartości firmy w części przypisanej do firmy Rortos w kwocie 40,8 mln PLN. Jednocześnie, wraz z aktualizacją prognoz finansowych tej spółki, zmniejszeniu uległo szacowane zobowiązanie Ten Square Games z tytułu wypłaty w postaci płatności earnout o 20,1 mln PLN. Warto zwrócić uwagę na systematyczną poprawę wyników tytułów w portfolio Rortosa. Dzięki inwestycji w poprawę monetyzacji, dodanie nowych treści oraz rozwój funkcjonalności społecznościowych w Wings of Heroes, tytuł ten odnotował w ostatnich tygodniach poprawę głównych wskaźników. Wyższy był również poziom płatności z gry – systematyczny wzrost kw/kw zarówno w 3. kw., jak i w 4. kw. 2023 r. Pozytywny trend w poziomie płatności gry został zachowany także w pierwszych miesiącach 2024 r. Dodatkowo, w 4. kw. 2023 r. rekordowe wyniki od momentu dołączenia do Grupy odnotowała także inna gra spółki Rortos – Real Flight Simulator.

„ – Traktujemy 2024 rok jako przełomowy moment w rozwoju Ten Square Games. Mamy apetyt na rozwój, wiele ciekawych pomysłów i determinację by sprawdzić, czy któryś z nich może w przyszłości dołączyć do grona głównych produktów Ten Square Games. To perspektywa długoterminowa, która wesprze budowanie wartości firmy w przyszłości. Musimy powrócić do testowania nowych pomysłów, aby rozwijać zespół, organizację i budować przewagę konkurencyjną w przyszłości.” – komentuje Andrzej Ilczuk.

W 2023 r. zespół Ten Square Games wprowadził również do głównych projektów Grupy – Fishing Clash i Hunting Clash, innowacyjne funkcjonalności łączące rozwiązania z innych gatunków gier jak np. Power Score, czy Bingo. Dodatkowo, oba tytuły wzmocnione zostały dodatkowymi inicjatywami wspierającymi ich rentowność – m.in. TSG Store. Systematyczny rozwój tego nowego kanału monetyzacji przyczynił się również do poprawy wyników Spółki w omawianym okresie. Możliwość zakupu w TSG Store mają obecnie gracze obu głównych tytułów Spółki. Korzystają oni z atrakcyjnych cenowo ofert dostępnych wyłącznie w TSG Store. W przypadku Fishing Clash dzienny udział płatności generowanych przez TSG Store sięga już nawet 14%.

Oba tytuły odnowiły również swoje internetowe strony, które umożliwiają im szersze dotarcie do odbiorców oraz przekierowanie ich bezpośrednio do TSG Store. Dodatkowo, zespół Fishing Clash przygotował wersję przeglądarkową gry, która również wspiera bezposredni kanał zakupów od Spółki.  Natomiast zespół Hunting Clash intensywnie pracował nad zmianami systemowymi w grze, które powinny wpłynąć na poprawę monetyzacji gry i wzrost zaangażowania graczy. Efekty tych działań będą widoczne począwszy od 2.kw. 2024 r. Rok 2023 przyniósł również wyjątkowe partnerstwa marketingowe Fishing Clash i Hunting Clash z globalnymi markami, takimi jak Major League Fishing czy Beretta, które potwierdzają silną pozycję rynkową obu tytułów. 

Miniony rok był dla Ten Square Games również czasem coraz większej integracji rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji w pracy zespołów produktowych. W 2024 r. Ten Square Games planuje dalej eksplorować ten kierunek, aby jeszcze bardziej podnieść efektywność działań operacyjnych. Dobrym przykładem wykorzystania narzędzi opartych na rozwiązaniach AI jest spółka z Grupy – Gamesture Sp. z o.o. Po przetestowaniu różnych możliwości rozwoju spółka ta skupiła się na budowaniu tytułów z kategorii social wars, których rozwój istotnie przyspieszył, a koszty ich wytworzenia znacznie się obniżyły. Najnowszym tytułem spółki opartym o rozwiązania AI jest Soccer Clash, który miał premierę pod koniec 2023 r. 

Grupa Ten Square Games to czołowy deweloper gier mobilnych w modelu free-to-play. Spółka zatrudnia około 330 profesjonalistów pracujących w studiach zlokalizowanych we Wrocławiu i Weronie. Portfolio Grupy TSG obejmuje tytuły takie jak Fishing Clash – jeden z najpopularniejszych symulatorów wędkarstwa 3D na świecie, Hunting Clash –  realistyczny symulator polowania, Airline Commander – symulator lotów, oraz Wings of Heroes, które miało swoją światową premierę w październiku 2022 roku.

zobacz także .

17 sie 20

Jak zniszczyć marzenia projektanta gier i przeżyć – przewodnik dla programistów

Jak zniszczyć marzenia game designera i ujść z życiem: poradnik dla programistów. Game designer i…

czytaj więcej
22 mar 21

Łowimy w dobrej sprawie – Światowy Dzień Wody w Ten Square Games

Z okazji Światowego Dnia Wody gracze Fishing Clash będą mogli dowiedzieć się więcej o wymarłych…

czytaj więcej
05 sty 21

Jak dbać o pracowników w czasie pandemii? Nasza specjalna tarcza anty-covidowa

Nadchodzi zima ... a zima w Europie, zwłaszcza w Europie Wschodniej, może przybrać przygnębiający wyraz.…

czytaj więcej
04 kwi 23

Dbanie o młode talenty to jeden z fundamentalnych aspektów naszej działalności. Wierzymy, że nie tylko…

czytaj więcej