Kontakt.

TEN SQUARE GAMES S.A.

Adres:

Traugutta 45, 50-416 Wrocław

Dane rejestrowe:

Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Numer
KRS: 0000704863
NIP: 8982196752
REGON: 021744780

Wysokość kapitału zakładowego: PLN 733 482,20 (wpłacony w całości)

Inspektor Ochrony Danych:

Michał Kluska

dpo@tensquaregames.com

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami:

ir@tensquaregames.com

Kontakty z mediami i inwestorami indywidualnymi:

ir@tensquaregames.com

Informacje związane z powiadomieniami MAR:

mar@tensquaregames.com

Wiadomości dotyczące walnego zgromadzenia proszę kierować na:

wza@tensquaregames.com

Wrocław

City One - Office center

ul. Traugutta 45
50-416 Wrocław

zobacz na mapie

Warszawa

WeWork - Hotel Europejski
Krakowskie Przedmiescie 13
00-072 Warsaw, Poland

zobacz na mapie

Bukareszt

Hotspot


Calea Griviței 82-98
010735 Bucharest, Romania

zobacz na mapie