Raporty.

Raporty.

27 maja 2024 09:58

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Q1 2024

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Q1 2024 WIĘCEJ

23 maja 2024 09:20

Raport bieżący 22/2024

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Ten Square Games S.A. WIĘCEJ

23 maja 2024 08:21

Raport bieżący nr 21/2024

Powołanie członków Rady Nadzorczej Ten Square Games S.A. nowej kadencji WIĘCEJ

23 maja 2024 08:29

Raport bieżący nr 20/2024

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ten Square Games S.A. w dniu 23.05.2024 r. WIĘCEJ

22 maja 2024 03:44

Raport bieżący nr 19/2024

Powołanie członków Zarządu Ten Square Games S.A. nowej kadencji WIĘCEJ

26 kwietnia 2024 11:05

Raport bieżący nr 18/2024

Zmiana w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ten Square Games S.A. wprowadzona na żądanie akcjonariusza wraz z projektem uchwały WIĘCEJ

25 kwietnia 2024 05:20

Raport bieżący nr 17/2024

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ten Square Games S.A. WIĘCEJ

24 kwietnia 2024 05:39

Raport bieżący nr 16/2024

Podjęcie przez Radę Nadzorczą Spółki uchwały w sprawie ustalenia wskaźnika finansowego oraz jego wysokości dla celów Drugiej Transzy Programu Motywacyjnego dla Członków Zarządu WIĘCEJ

24 kwietnia 2024 05:42

Raport bieżący nr 15/2024

Ocena Rady Nadzorczej Spółki w sprawie wniosku Zarządu w sprawie przekazania zysku netto z 2023 roku na kapitał zapasowy WIĘCEJ

23 kwietnia 2024 05:11

Raport bieżący nr 14/2024

Wniosek Zarządu w sprawie przekazania zysku netto z 2023 roku na kapitał zapasowy WIĘCEJ

17 kwietnia 2024 12:51

RAPORT NIEFINANSOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ TEN SQUARE GAMES S.A. ZA 2023 ROK

POBIERZ PDF

5 kwietnia 2024 08:55

Raport bieżący nr 13/2024

Informacja o kwartalnych przychodach (płatnościach) ze sprzedaży – 1Q 2024 WIĘCEJ

25 marca 2024 05:40

2023 Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe

WIĘCEJ

25 marca 2024 05:22

2023 Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe

WIĘCEJ

14 marca 2024 05:10

Raport bieżący nr 12/2024

Utworzenie odpisu aktualizującego wartość udziałów w spółce stowarzyszonej WIĘCEJ

28 lutego 2024 06:55

Raport bieżący nr 11/2024

Zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki WIĘCEJ

28 lutego 2024 06:22

Raport bieżący nr 10/2024

Powiadomienie o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze oraz osoby blisko z nimi związane WIĘCEJ

27 lutego 2024 05:43

Raport bieżący nr 9/2024

Zakończenie skupu akcji własnych Spółki WIĘCEJ

23 lutego 2024 06:33

Raport bieżący nr 8/2024

Zakończenie przyjmowania ofert w ramach skupu akcji własnych oraz informacja o liczbie akcji przeznaczonych do nabycia WIĘCEJ

9 lutego 2024 05:49

Raport bieżący nr 7/2024

Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji WIĘCEJ

5 lutego 2024 06:25

Raport bieżący nr 6/2024

Dodatkowe zdarzenia wpływające na wynik Grupy i Spółki Ten Square Games w 2023 r. WIĘCEJ

1 lutego 2024 06:10

Raport bieżący nr 5/2024

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania WIĘCEJ

1 lutego 2024 06:27

Raport bieżący nr 4/2024

Powiadomienie o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze WIĘCEJ

31 stycznia 2024 05:41

Raport bieżący nr 3/2024

Powiadomienie o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze WIĘCEJ

5 stycznia 2024 09:42

Raport bieżący nr 2/2024

Informacja o kwartalnych przychodach (płatnościach) ze sprzedaży - 4Q 2023 WIĘCEJ

5 stycznia 2024 09:30

Raport bieżący nr 1/2024

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 roku WIĘCEJ

19 grudnia 2023 03:45

Raport bieżący nr 31/2023

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu WIĘCEJ

19 grudnia 2023 03:42

Raport bieżący nr 30/2023

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki WIĘCEJ

POBIERZ PDF

18 grudnia 2023 06:34

Raport bieżący nr 29/2023

Zawiadomienie w trybie art.19 ust.1 Rozporządzenia MAR WIĘCEJ

POBIERZ PDF

28 listopada 2023 05:18

Raport bieżący nr 28/2023

Zmiana w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ten Square Games S.A. wprowadzona na żądanie akcjonariusza wraz z projektem uchwały WIĘCEJ

20 listopada 2023 05:21

Raport bieżący nr 27/2023

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ten Square Games S.A WIĘCEJ

20 listopada 2023 05:16

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Q3 2023

WIĘCEJ

20 listopada 2023 05:56

Raport bieżący nr 26/2023

Utworzenie odpisów aktualizujących wartość posiadanych aktywów WIĘCEJ

5 października 2023 10:04

Raport bieżący nr 25/2023

Informacja o kwartalnych przychodach (płatnościach) ze sprzedaży - 3Q 2023 WIĘCEJ

21 września 2023 11:26

2022 Droga TSG do osiągnięcia neutralności pod względem emisji CO2

Raport na temat emisji dwutlenku węgla w 2022 r.

POBIERZ PDF

21 września 2023 11:22

2021 Droga TSG do osiągnięcia neutralności pod względem emisji CO2

Raport dotyczący emisji dwutlenku węgla w 2021 r.

POBIERZ PDF

19 września 2023 06:38

Raport bieżący nr 24/2023

Odpowiedzi na pytania akcjonariusza udzielone w trybie artykułu 428 § 6 Kodeksu spółek handlowych WIĘCEJ

6 września 2023 04:58

Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe H1 2023

WIĘCEJ

21 sierpnia 2023 07:49

Raport bieżący nr 23/2023

Rejestracja zmian Statutu Ten Square Games S.A. WIĘCEJ

POBIERZ PDF

5 lipca 2023 06:57

Raport bieżący nr 22/2023

Informacja o kwartalnych przychodach (płatnościach) ze sprzedaży – 2Q 2023 WIĘCEJ

14 czerwca 2023 04:23

Raport bieżący 21/2023

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 14 czerwca 2023 r. WIĘCEJ

POBIERZ PDF

14 czerwca 2023 04:13

Raport bieżący nr 20/2023

Informacja na temat dywidendy WIĘCEJ

14 czerwca 2023 04:23

Raport bieżący nr 19/2023

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 14 czerwca 2023 r.

POBIERZ PDF

22 maja 2023 05:19

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Q1 2023

POBIERZ PDF

18 maja 2023 07:59

Raport bieżący nr 18/2023

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ten Square Games S.A. WIĘCEJ

17 maja 2023 10:54

Raport bieżący nr 17/2023

Powołanie Pana Andrzeja Ilczuka do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Ten Square Games S.A. WIĘCEJ

17 maja 2023 10:03

Raport bieżący nr 16/2023

Ocena Rady Nadzorczej Spółki w sprawie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za 2022 rok oraz wypłaty dywidendy WIĘCEJ

27 kwietnia 2023 01:41

Raport bieżący nr 15/2023

Wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku z akcjonariuszami za 2022 rok oraz w sprawie wypłaty dywidendy WIĘCEJ

21 kwietnia 2023 09:04

Raport bieżacy nr 14/2023

Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej zamiaru złożenia rezygnacji z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu WIĘCEJ

21 kwietnia 2023 09:18

Raport bieżący nr 13/2023

Rezygnacja Prezesa Zarządu i członka Zarządu Ten Square Games S.A. WIĘCEJ

21 kwietnia 2023 09:59

Raport bieżący nr 12/2023

Zakończenie procedury konsultacji w sprawie zmniejszenia zatrudnienia w Ten Square Games S.A. WIĘCEJ

17 kwietnia 2023 11:06

Raport bieżący nr 11/2023

Decyzja o skupieniu się na rozwoju głównych produktów Grupy i dopasowaniu struktury zatrudnienia do obecnej sytuacji i planów Spółki WIĘCEJ

6 kwietnia 2023 10:56

Raport bieżący nr 10/2023

Informacja o kwartalnych przychodach (płatnościach) ze sprzedaży – 1Q 2023 WIĘCEJ

28 marca 2023 05:40

2022 Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe

WIĘCEJ

28 marca 2023 05:55

2022 Roczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe

WIĘCEJ

9 marca 2023 08:58

Raport bieżący nr 9/2023

Odpis kosztów poniesionych na rozwój dwóch gier Spółki WIĘCEJ

17 lutego 2023 10:59

Raport bieżący nr 8/2023

Zmiana terminu publikacji raportów okresowych w 2023 roku WIĘCEJ

15 lutego 2023 05:04

Raport bieżący nr 7/2023

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania WIĘCEJ

POBIERZ PDF

10 lutego 2023 07:12

Raport bieżący nr 6/2023

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania WIĘCEJ

POBIERZ PDF

31 stycznia 2023 05:36

Raport bieżący nr 5/2023

Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Gamesture Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu WIĘCEJ

20 stycznia 2023 09:50

Raport bieżący nr 4/2023

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania WIĘCEJ

POBIERZ PDF

13 stycznia 2023 08:04

Raport bieżący nr 3/2023

Decyzja Członka Zarządu Anny Idzikowskiej o rezygnacji z członkostwa w Zarządzie WIĘCEJ

5 stycznia 2023 11:08

Raport bieżący nr 2/2023

Informacja o kwartalnych przychodach (płatnościach) ze sprzedaży - 4Q2022 WIĘCEJ

5 stycznia 2023 11:02

Raport bieżący nr 1/2023

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku WIĘCEJ

23 grudnia 2022 05:07

Raport Bieżący nr 47/2022

Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze WIĘCEJ

21 listopada 2022 05:01

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Q3 2022

WIĘCEJ

8 listopada 2022 10:51

Raport Bieżący nr 46/2022

Komunikat KDPW - Rejestracja Akcji Serii C WIĘCEJ

8 listopada 2022 10:19

Raport bieżący nr 45/2022

Dopuszczenie papierów wartościowych emitenta do obrotu WIĘCEJ

7 listopada 2022 10:22

Raport bieżący nr. 44/20222

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Ten Square Games S.A. WIĘCEJ

4 listopada 2022 09:34

Raport bieżący nr 43/2022

Oświadczenie KDPW w sprawie warunkowej rejestracji akcji serii C WIĘCEJ

5 października 2022 03:47

Raport Bieżący nr 42/22

Informacja o kwartalnych przychodach (płatnościach) ze sprzedaży – 3Q 2022 WIĘCEJ

6 września 2022 12:34

Raport bieżący nr 41/2022

Rejestracja zmian Statutu Ten Square Games S.A. WIĘCEJ

5 września 2022 05:02

Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe H1 2022

WIĘCEJ

21 lipca 2022 05:18

Raport bieżący nr 40/2022

Oświadczenie o wysokości objętego kapitału zakładowego oraz dookreślenie wysokości kapitału zakładowego WIĘCEJ

21 lipca 2022 05:34

Raport bieżący nr 39/2022

Zakończenie subskrypcji pierwszej transzy Akcji serii C emitowanych w ramach programu motywacyjnego Ten Square Games S.A. na lata 2021-2022 WIĘCEJ

6 lipca 2022 05:01

Raport bieżący nr 38/2022

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania WIĘCEJ

5 lipca 2022 10:37

Raport bieżący nr 37/2022

Informacja o kwartalnych przychodach (płatnościach) ze sprzedaży – 2Q 2022 WIĘCEJ

5 lipca 2022 10:42

Raport bieżący nr 36/2022

Podjęcie decyzji o zamknięciu prac nad projektem Football Elite WIĘCEJ

4 lipca 2022 02:42

Raport bieżący nr 35/2022

Powiadomienie o transakcjach wykonywanych przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze WIĘCEJ

4 lipca 2022 02:29

Raport bieżący nr 34/2022

Powiadomienie o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze WIĘCEJ

4 lipca 2022 02:37

Raport bieżący nr 33/2022

Powiadomienie o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze WIĘCEJ

4 lipca 2022 02:14

Raport bieżący nr 32/2022

Powiadomienie o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze WIĘCEJ

13 czerwca 2022 05:07

Raport bieżący nr 31/2022

Podjęcie przez Zarząd Spółki uchwały w sprawie emisji akcji w ramach docelowego podwyższenia kapitału zakładowego WIĘCEJ

7 czerwca 2022 10:59

Raport bieżący 30/2022

Zmiana terminu publikacji raportów okresowych w 2022 roku WIĘCEJ

27 maja 2022 03:38

Raport bieżący 29/2022

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5% WIĘCEJ

26 maja 2022 05:48

Raport bieżący 28/2022

Informacja na temat dywidendy WIĘCEJ

26 maja 2022 05:37

Raport bieżący 27/2022

Informacja o odstąpieniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki od rozpatrzenia jednego z punktów porządku obrad WIĘCEJ

26 maja 2022 05:09

Raport bieżący 26/2022

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 26 maja 2022 roku WIĘCEJ

23 maja 2022 05:33

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Q1 2022

WIĘCEJ

17 maja 2022 07:03

Raport bieżący 25/2022

Zawieszenie produkcji jednej z gier Spółki – Magical District WIĘCEJ

28 kwietnia 2022 06:22

Raport bieżący 24/2022

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ten Square Games S.A WIĘCEJ

25 kwietnia 2022 04:21

Raport bieżący 23/2022

Ocena Rady Nadzorczej Spółki w sprawie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za 2021 rok oraz wypłaty dywidendy WIĘCEJ

25 kwietnia 2022 03:30

Raport bieżący 22/2022

Wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku za 2021 rok oraz wypłaty dywidendy - Korekta WIĘCEJ

22 kwietnia 2022 03:43

Raport bieżący 22/2022

Wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku za 2021 rok oraz wypłaty dywidendy WIĘCEJ

6 kwietnia 2022 06:46

Raport bieżący 21/2022

Informacja o kwartalnych przychodach (płatnościach) ze sprzedaży - 1Q 2022 WIĘCEJ

30 marca 2022 05:40

2021 Roczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe

WIĘCEJ

30 marca 2022 05:23

2021 Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe

WIĘCEJ

11 marca 2022 05:36

Raport bieżący 20/2022

Decyzja Członka Rady Nadzorczej Tomasza Drożdżyńskiego o rezygnacji z członkostwa w radzie nadzorczej WIĘCEJ

11 marca 2022 05:36

Raport bieżący 19/2022

Zawarcie przez Ten Square Games S.A. umowy inwestycyjnej i wspólników z dotychczasowymi wspólnikami Gamesture sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu WIĘCEJ

7 marca 2022 10:08

Raport bieżący 18/2022

Informacja o zablokowaniu dystrybucji gier na terytorium Rosji i Białorusi WIĘCEJ

17 lutego 2022 12:47

Raport bieżący 17/2022

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania WIĘCEJ

8 lutego 2022 05:16

Raport bieżący 16/2022

Zmiana terminu publikacji raportów okresowych w 2022 roku WIĘCEJ

28 stycznia 2022 09:24

Raport bieżący 15/2022

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania WIĘCEJ

28 stycznia 2022 09:14

Raport bieżący 14/2022

Nabycie akcji własnych i zakończenie realizacji pierwszej transzy skupu akcji własnych WIĘCEJ

27 stycznia 2022 08:27

Raport bieżący 13/2022

Nabycie akcji własnych WIĘCEJ

26 stycznia 2022 09:00

Raport bieżący 12/2022

Nabycie akcji własnych WIĘCEJ

25 stycznia 2022 08:25

Raport bieżący 11/2022

Nabycie akcji własnych WIĘCEJ

25 stycznia 2022 12:36

Raport bieżący 8/2022

Korekta raportu bieżącego numer 8/2022 - Nabycie akcji własnych WIĘCEJ

24 stycznia 2022 10:19

Raport bieżący 10/2022

Powiadomienie o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze WIĘCEJ

24 stycznia 2022 10:30

Raport bieżący 9/2022

Zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Ten Square Games S.A. WIĘCEJ

24 stycznia 2022 10:10

Raport bieżący 8/2022

Nabycie akcji własnych WIĘCEJ

21 stycznia 2022 06:16

Raport bieżący 7/2022

Nabycie akcji własnych WIĘCEJ

20 stycznia 2022 09:02

Raport bieżący 6/2022

Nabycie akcji własnych WIĘCEJ

20 stycznia 2022 12:13

Raport bieżący 5/2022

Rozpoczęcie skupu akcji własnych Spółki WIĘCEJ

20 stycznia 2022 10:23

Raport bieżący 4/2022

Zawiadomienie od dwóch znacznych akcjonariuszy Spółki o zakończeniu procesu sprzedaży akcji Spółki w ramach przyspieszonej budowy księgi popytu i wynikach tego procesu WIĘCEJ

19 stycznia 2022 05:57

Raport bieżący 3/2022

Zawiadomienie od dwóch znacznych akcjonariuszy Spółki o rozpoczęciu procesu sprzedaży części posiadanych przez nich akcji Spółki w ramach przyspieszonej budowy księgi popytu WIĘCEJ

5 stycznia 2022 05:49

Raport bieżący 2/2022

Informacja o kwartalnych przychodach (płatnościach) ze sprzedaży - 4Q2021 WIĘCEJ

5 stycznia 2022 10:21

Raport bieżący nr 1/2022

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 roku WIĘCEJ

15 grudnia 2021 04:31

Raport bieżący nr 39/2021

Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki WIĘCEJ

7 grudnia 2021 06:09

Raport bieżący nr 38/2021

Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki WIĘCEJ

29 listopada 2021 12:39

Raport bieżący nr 37/2021

Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze. WIĘCEJ

22 listopada 2021 05:44

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Q3 2021

WIĘCEJ

9 listopada 2021 03:16

Raport bieżący nr 36/2021

Komunikat KDPW – Rejestracja Akcji Serii B WIĘCEJ

8 listopada 2021 04:39

Raport bieżący nr 35/2021

Dopuszczenie papierów wartościowych emitenta do obrotu WIĘCEJ

26 października 2021 03:35

Raport bieżący nr 34/2021

Oświadczenie KDPW w sprawie warunkowej rejestracji akcji serii B WIĘCEJ

11 października 2021 07:25

Raport bieżący nr 33/2021

Podjęcie przez Radę Nadzorczą Spółki uchwały w sprawie wysokości Powtarzalnej EBITDA dla programu motywacyjnego WIĘCEJ

11 października 2021 07:19

Raport bieżący nr 32/2021

Zakończenie przeglądu opcji strategicznych WIĘCEJ

11 października 2021 07:46

Raport bieżący nr 31/2021

Powołanie Członka Zarządu Ten Square Games S.A. w ramach obowiązującej wspólnej kadencji Zarządu WIĘCEJ

11 października 2021 07:19

Raport bieżący nr 30/2021

Decyzja Członka Zarządu Marcina Chruszczyńskiego o rezygnacji z członkostwa w Zarządzie WIĘCEJ

5 października 2021 06:22

Raport bieżący nr 29/2021

Informacja o kwartalnych przychodach (płatnościach) ze sprzedaży WIĘCEJ

24 września 2021 04:42

Raport bieżący nr 28/2021

Rejestracja zmian Statutu Ten Square Games S.A. WIĘCEJ

17 września 2021 12:56

Raport bieżący nr 27/2021

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania WIĘCEJ

23 sierpnia 2021 06:07

Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe H1 2021

WIĘCEJ

20 sierpnia 2021 06:58

Raport bieżący nr 26/2021

Zakończenie subskrypcji trzeciej transzy Akcji serii B emitowanych w ramach programu motywacyjnego Ten Square Games S.A. na lata 2018 – 2020 WIĘCEJ

12 sierpnia 2021 09:53

Raport bieżący nr 25/2021

Powiadomienie o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze WIĘCEJ

10 sierpnia 2021 03:30

Raport bieżący nr 24/2021

Powiadomienie o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze WIĘCEJ

30 lipca 2021 01:48

EBI 1/2021

Informacja na temat stanu stosowania przez spółkę zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021 WIĘCEJ

12 lipca 2021 07:39

Raport bieżący nr 23/2021

Podjęcie przez Zarząd Spółki uchwały w sprawie emisji akcji w ramach docelowego podwyższenia kapitału zakładowego WIĘCEJ

5 lipca 2021 01:54

Raport bieżący nr 22/2021

Informacja o kwartalnych przychodach ze sprzedaży (płatnościach) – 2Q2021 WIĘCEJ

5 lipca 2021 11:35

Raport bieżący nr 21/2021

Zawarcie umowy rozporządzającej sprzedaży udziału w Rortos S.r.l. („Transakcja”) oraz dojście Transakcji do skutku WIĘCEJ

1 lipca 2021 12:21

Raport bieżący nr 20/2021

Zawarcie umowy zobowiazującej do nabycia udziału w Rortos S.r.l. WIĘCEJ

30 czerwca 2021 11:58

Raport bieżący nr 19/2021

Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej WIĘCEJ

28 czerwca 2021 05:10

Raport bieżący nr 18/2021

Uzyskanie licencji na dystrybucję gry Fishing Clash w Chińskiej Republice Ludowej WIĘCEJ

25 czerwca 2021 07:35

Raport bieżący nr 17/2021

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu WIĘCEJ

POBIERZ PDF

23 czerwca 2021 05:17

Raport bieżący nr 16/2021

Informacja na temat dywidendy WIĘCEJ

23 czerwca 2021 05:28

Raport bieżący nr 15/2021

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki WIĘCEJ

10 czerwca 2021 07:56

Raport bieżący nr 14/2021

Rozpoczęcie przeglądu opcji strategicznych WIĘCEJ

27 maja 2021 06:52

Raport bieżący nr 13/2021

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ten Square Games S.A WIĘCEJ

24 maja 2021 09:59

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Q1 2021

WIĘCEJ

19 maja 2021 08:48

Raport bieżący nr 12/2021

Wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku za 2020 rok oraz wypłaty dywidendy i skupu akcji własnych, wraz z oceną Rady Nadzorczej WIĘCEJ

10 maja 2021 06:05

Raport bieżący nr 11/2021

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania WIĘCEJ

21 kwietnia 2021 06:16

Raport bieżący nr 10/2021

Ustalenie przez Radę Nadzorczą Spółki wysokości Powtarzalnej EBITDA dla programu motywacyjnego Ten Square Games S.A. na lata 2021 -2022 WIĘCEJ

6 kwietnia 2021 11:22

RAPORT BIEŻĄCY 9/2021

Informacja o kwartalnych przychodach ze sprzedaży (płatnościach) – 1Q2021 WIĘCEJ

22 marca 2021 07:43

Roczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe 2020

WIĘCEJ

22 marca 2021 05:15

2020 JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

WIĘCEJ

18 marca 2021 07:25

Raport bieżący 8/2021    

Informacja dotycząca niegotówkowej korekty odroczenia przychodów w 2020 roku WIĘCEJ

21 stycznia 2021 05:37

RAPORT BIEŻĄCY 7/2021

Rejestracja zmian Statutu Ten Square Games S.A. WIĘCEJ

POBIERZ PDF

15 stycznia 2021 03:02

RAPORT BIEŻĄCY 6/2021

Zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Ten Square Games S.A. WIĘCEJ

15 stycznia 2021 02:10

RAPORT BIEŻĄCY 5/2021

Powiadomienie o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze WIĘCEJ

13 stycznia 2021 08:50

RAPORT BIEŻĄCY 4/2021

Zawiadomienie od dwóch znacznych akcjonariuszy Spółki o zakończeniu procesu sprzedaży akcji Spółki w ramach przyspieszonej budowy księgi popytu i wynikach tego procesu WIĘCEJ

12 stycznia 2021 05:02

RAPORT BIEŻĄCY 3/2021

Zawiadomienie od dwóch znacznych akcjonariuszy Spółki o rozpoczęciu procesu sprzedaży części posiadanych przez nich akcji Spółki w ramach przyspieszonej budowy księgi popytu WIĘCEJ

5 stycznia 2021 08:06

RAPORT BIEŻĄCY 2/2021

Informacja o kwartalnych przychodach ze sprzedaży – 4Q2020 WIĘCEJ

4 stycznia 2021 04:41

RAPORT BIEŻĄCY 1/2021

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku WIĘCEJ

18 grudnia 2020 11:03

RAPORT BIEŻĄCY 67/2020

Powołanie członków Zarządu Ten Square Games S.A. w ramach obowiązującej wspólnej kadencji Zarządu

WIĘCEJ

17 grudnia 2020 11:20

RAPORT BIEŻĄCY 66/2020

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

WIĘCEJ

17 grudnia 2020 11:51

RAPORT BIEŻĄCY 65/2020

Powołanie członka Rady Nadzorczej

WIĘCEJ

POBIERZ PDF

17 grudnia 2020 11:50

Raport bieżący 64/2020

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki

WIĘCEJ

4 grudnia 2020 11:01

Raport bieżący 63/2020

Oświadczenia złożone przez kandydata na Członka Rady Nadzorczej Ten Square Games S.A.

WIĘCEJ

23 listopada 2020 07:05

Skonsolidowany Raport Kwartalny 3Q 2020

GRUPY KAPITAŁOWEJ TEN SQUARE GAMES S.A. ZA III KWARTAŁ 2020 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY 3Q 2020

WIĘCEJ

19 listopada 2020 04:20

Raport bieżący 62/2020

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ten Square Games S.A.

WIĘCEJ

16 listopada 2020 09:44

Raport bieżący 61/2020

Powiadomienie o transakcji na akcjach Spółki

WIĘCEJ

26 października 2020 10:54

Raport bieżący 60/2020

Komunikat KDPW – Rejestracja Akcji Serii B 

WIĘCEJ

26 października 2020 10:48

Raport bieżący 59/2020

Dopuszczeniu papierów wartościowych emitenta do obrotu 

WIĘCEJ

15 października 2020 05:05

Raport bieżący 58/2020

Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki

WIĘCEJ

15 października 2020 11:31

Raport bieżący 57/2020

Oświadczenie KDPW w sprawie warunkowej rejestracji akcji serii B

WIĘCEJ

7 października 2020 01:30

Raport bieżący 56/2020

Decyzja Wiceprezesa Zarządu o rezygnacji z członkostwa w Zarządzie Ten Square Games S.A.

WIĘCEJ

7 października 2020 01:53

Raport bieżący 55/2020

Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej

WIĘCEJ

6 października 2020 06:06

Raport bieżący 54/2020

Informacja o kwartalnych przychodach ze sprzedaży

WIĘCEJ

1 września 2020 12:37

Raport bieżący 53/2020

Rejestracja zmian Statutu Ten Square Games S.A.

WIĘCEJ

25 sierpnia 2020 03:34

RAPORT BIEŻĄCY 52/2020

Aktualizacja informacji związanej z ujęciem księgowym transakcji sprzedaży akcji w ramach programu motywacyjnego przyjętego uchwałą nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 maja 2020 roku dla nowego Prezesa Zarządu Pana Macieja Zużałka

WIĘCEJ

24 sierpnia 2020 09:19

Skonsolidowany Raport Półroczny 2020

GRUPY KAPITAŁOWEJ TEN SQUARE GAMES S.A. ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU Sprawozdanie biegłego rewidenta

WIĘCEJ

31 lipca 2020 09:52

Raport bieżący 51/2020

Powołanie Członka Zarządu Ten Square Games S.A. w ramach obowiązującej wspólnej kadencji Zarządu

WIĘCEJ

27 lipca 2020 09:20

Raport bieżący 50/2020

Decyzja Członka Zarządu Pani Magdaleny Jurewicz o rezygnacji z członkostwa w Zarządzie

WIĘCEJ

23 lipca 2020 08:21

Raport bieżący 49/2020

Zakończenie subskrypcji drugiej transzy Akcji serii B emitowanych w ramach programu motywacyjnego Ten Square Games S.A. na lata 2018 – 2020

WIĘCEJ

21 lipca 2020 01:38

Raport bieżący 48/2020

Rejestracja zmian Statutu Ten Square Games S.A.

WIĘCEJ

10 lipca 2020 12:17

Raport bieżący 47/2020

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Ten Square Games S.A – porozumienie akcjonariuszy

WIĘCEJ

7 lipca 2020 12:21

Raport bieżący 46/2020

Powiadomienie o transakcji na akcjach Spółki

WIĘCEJ

6 lipca 2020 12:13

Raport bieżący 45/2020

Informacja o kwartalnych przychodach ze sprzedaży

WIĘCEJ

29 czerwca 2020 10:00

Raport bieżący 44/2020

Powiadomienie o transakcji na akcjach Spółki

WIĘCEJ

23 czerwca 2020 08:50

Raport bieżący 43/2020

Korekta zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Ten Square Games S.A.

WIĘCEJ

19 czerwca 2020 03:52

Raport bieżący 42/2020

 Zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Ten Square Games S.A.

WIĘCEJ

19 czerwca 2020 03:57

Raport bieżący 41/2020

Powiadomienie o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

WIĘCEJ

17 czerwca 2020 08:53

Raport bieżący 40/2020

Informacja o zawarciu Umowy sprzedaży akcji w ramach programu motywacyjnego przyjętego uchwałą nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 maja 2020 roku dla nowego Prezesa Zarządu Pana Macieja Zużałka

WIĘCEJ

10 czerwca 2020 01:46

Raport bieżący 39/2020

Podjęcie przez Zarząd Spółki uchwały w sprawie emisji akcji w ramach docelowego podwyższenia kapitału zakładowego

WIĘCEJ

4 czerwca 2020 12:06

Raport bieżący 38/2020

Komunikat KDPW – Rejestracja Akcji Serii B 

WIĘCEJ

2 czerwca 2020 08:51

Raport bieżący 37/2020

Powołanie członków Rady Nadzorczej Ten Square Games S.A. na podstawie uprawnień osobistych akcjonariuszy Ten Square Games S.A. – uzupełnienie

WIĘCEJ

1 czerwca 2020 02:09

Raport bieżący 36/2020

Dopuszczeniu papierów wartościowych emitenta do obrotu

WIĘCEJ

25 maja 2020 05:54

Skonsolidowany Raport Kwartalny 1Q 2020

GRUPY KAPITAŁOWEJ TEN SQUARE GAMES S.A. ZA I KWARTAŁ 2020 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY 1Q  

WIĘCEJ

21 maja 2020 09:02

EBI 1/2020

Ten Square Games Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk

WIĘCEJ

21 maja 2020 09:14

Raport bieżący 35/2020

Oświadczenie KDPW w sprawie warunkowej rejestracji akcji serii B

WIĘCEJ

20 maja 2020 06:12

Raport bieżący 34/2020

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

WIĘCEJ

20 maja 2020 06:41

Raport bieżący 33/2020

Powołanie członków Rady Nadzorczej Ten Square Games S.A. nowej kadencji

WIĘCEJ

20 maja 2020 06:50

Raport bieżący 32/2020

Informacja na temat dywidendy

WIĘCEJ

20 maja 2020 06:15

Raport bieżący 31/2020

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki

WIĘCEJ

20 maja 2020 08:38

Raport bieżący 30/2020

Powołanie członków Zarządu Ten Square Games S.A. nowej kadencji

WIĘCEJ

15 maja 2020 07:28

Raport bieżący 29/2020

Zgłoszenie kandydata na niezależnego członka Rady Nadzorczej Ten Square Games S.A.

WIĘCEJ

13 maja 2020 09:54

Raport bieżący 28/2020

Uzupełnienie i zmiana projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ten Square Games S.A. zwołanego na dzień 20 maja 2020 roku

WIĘCEJ

13 maja 2020 09:39

Raport bieżący 27/2020

Zgłoszenie kandydata na niezależnego członka Rady Nadzorczej Ten Square Games S.A.

WIĘCEJ

13 maja 2020 09:37

Raport bieżący 26/2020

Oświadczenie o rezygnacji z ubiegania się o reelekcję otrzymane od Pana Marcina Chruszczyńskiego

WIĘCEJ

13 maja 2020 09:41

Raport bieżący 25/2020

Powołanie członków Rady Nadzorczej Ten Square Games S.A. na podstawie uprawnień osobistych akcjonariuszy Ten Square Games S.A.

WIĘCEJ

30 kwietnia 2020 11:35

Raport bieżący 24/2020

Zmiana treści ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

WIĘCEJ

24 kwietnia 2020 06:12

Raport bieżący 23/2020

Powiadomienie o transakcji na akcjach Spółki

WIĘCEJ

21 kwietnia 2020 10:16

Raport bieżący 22/2020

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ten Square Games S.A.

WIĘCEJ

21 kwietnia 2020 05:58

Raport bieżący 21/2020

Ocena Rady Nadzorczej Spółki w sprawie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za 2019 rok oraz wypłaty dywidendy

WIĘCEJ

21 kwietnia 2020 05:34

Raport bieżący 20/2020

Rezygnacja Przewodniczącego Rady Nadzorczej z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej

WIĘCEJ

21 kwietnia 2020 05:10

Raport bieżący 19/2020

Decyzja Prezesa Zarządu o rezygnacji z ubiegania się o wybór następnej kadencji

WIĘCEJ

21 kwietnia 2020 05:13

Raport bieżący 18/2020

Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej

WIĘCEJ

16 kwietnia 2020 06:35

Raport bieżący 17/2020

Wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku za 2019 rok oraz wypłaty dywidendy

WIĘCEJ

8 kwietnia 2020 02:53

Raport bieżący 16/2020

Powiadomienie o transakcji na akcjach Spółki

WIĘCEJ

7 kwietnia 2020 12:33

Raport bieżący 15/2020

Powiadomienie o transakcji na akcjach Spółki

WIĘCEJ

3 kwietnia 2020 01:00

Raport bieżący 14/2020

Informacja o kwartalnych przychodach ze sprzedaży

WIĘCEJ

24 marca 2020 07:47

Raport bieżący 12/2020

Oświadczenie o rezygnacji z ubiegania się o reelekcję otrzymane od Pani Mileny Olszewskiej-Miszuris

WIĘCEJ

23 marca 2020 06:01

Jednostkowy Raport Roczny 2019

Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Sprawozdanie z Działalności Zarządu Oświadczenie o Stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego Sprawozdanie Biegłego Rewidenta Oświadczenie Rady Nadzorczej – Komitet Audytu Oświadczenie Rady Nadzorczej – Sprawozdanie

WIĘCEJ

23 marca 2020 06:49

Skonsolidowany Raport Roczny za rok 2019

Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Sprawozdanie z Działalności Zarządu Oświadczenie o Stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego Oświadczenie Rady Nadzorczej – Sprawozdanie Oświadczenie Rady Nadzorczej – Komitet Audytu Sprawozdanie Biegłego Rewidenta – Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe

WIĘCEJ

24 lutego 2020 07:30

Raport bieżący 12/2020

Informacja o szacunkowej efektywnej stopie podatkowej za 2019 rok

WIĘCEJ

3 lutego 2020 07:21

Raport bieżący 11/2020

Powiadomienie o transakcji na akcjach Spółki

WIĘCEJ

31 stycznia 2020 03:28

Raport bieżący 10/2020

Zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Ten Square Games S.A.

WIĘCEJ

31 stycznia 2020 03:33

Raport bieżący 9/2020

Powiadomienie o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

WIĘCEJ

29 stycznia 2020 07:17

Raport bieżący 8/2020

Zawiadomienie od akcjonariuszy Spółki o zakończeniu procesu sprzedaży akcji Spółki w ramach przyspieszonej budowy księgi popytu i wynikach tego procesu.

WIĘCEJ

28 stycznia 2020 06:22

Raport bieżący 7/2020

Zawiadomienie od akcjonariuszy Spółki o rozpoczęciu procesu sprzedaży części posiadanych przez nich akcji Spółki w ramach przyspieszonej budowy księgi popytu

WIĘCEJ

21 stycznia 2020 01:31

Raport bieżący 6/2020

Zmiana adresu siedziby Emitenta

WIĘCEJ

17 stycznia 2020 09:26

Raport bieżący 5/2020

Powiadomienie o transakcji na akcjach Spółki

WIĘCEJ

15 stycznia 2020 08:15

Raport bieżący 4/2020

Powiadomienie o transakcji na akcjach Spółki

WIĘCEJ

8 stycznia 2020 08:25

Raport bieżący 3/2020

Informacja o kwartalnych przychodach ze sprzedaży – 4Q2019

WIĘCEJ

8 stycznia 2020 08:28

Raport bieżący 2/2020

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku

WIĘCEJ

7 stycznia 2020 08:55

Raport bieżący 1/2020

Ujawnienie stanu posiadania –  zawiązanie Porozumienia Akcjonariuszy

WIĘCEJ

26 listopada 2019 05:57

Skonsolidowany Raport Kwartalny 3Q 2019

GRUPY KAPITAŁOWEJ TEN SQUARE GAMES S.A. ZA III KWARTAŁ 2019 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY 3Q

WIĘCEJ

12 listopada 2019 03:42

Raport bieżący 30/2019

Ujawnienie stanu posiadania –  zawiązanie Porozumienia Akcjonariuszy

WIĘCEJ

8 października 2019 11:19

Raport bieżący 29/2019

Informacja o kwartalnych przychodach ze sprzedaży – 3Q 2019

WIĘCEJ

24 września 2019 07:03

Raport bieżący 28/2019

Informacja o otrzymaniu przez Spółkę interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych

WIĘCEJ

29 sierpnia 2019 02:17

Raport bieżący 27/2019

Powiadomienie o transakcji na akcjach Spółki

WIĘCEJ

28 sierpnia 2019 12:47

Skonsolidowany Raport Półroczny H1 2019

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TEN SQUARE GAMES S.A. ZA OKRES 1.01.2019 – 30.06.2019 Śródroczne Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe 1HY19 Raport ESPI Oświadczenie Zarządu 1HY19 Raport PKF JSF 30.06.19 Raport PKF SSF 30.06.19 Sprawozdanie Zarządu z Działalności 1HY19  

WIĘCEJ

7 sierpnia 2019 07:51

Raport bieżący 26/2019

Powiadomienie o transakcji na akcjach Spółki

WIĘCEJ

7 sierpnia 2019 07:13

Raport bieżący 25/2019

Rejestracja zmian Statutu Ten Square Games S.A.

WIĘCEJ

4 lipca 2019 07:48

Raport bieżący 24/2019

Informacja o kwartalnych przychodach ze sprzedaży – 2Q 2019

WIĘCEJ

12 czerwca 2019 07:20

Raport bieżący 23/2019

Podjęcie przez Zarząd Spółki uchwały w sprawie emisji akcji w ramach docelowego podwyższenia kapitału zakładowego

WIĘCEJ

11 czerwca 2019 07:31

Raport bieżący 22/2019

Uzupełnienie informacji w zakresie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Ten Square Games S.A.

WIĘCEJ

24 maja 2019 06:07

Raport bieżący 21/2019

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

WIĘCEJ

24 maja 2019 06:01

Raport bieżący 20/2019

Informacja na temat dywidendy

WIĘCEJ

24 maja 2019 06:44

Raport bieżący 19/2019

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki

WIĘCEJ

22 maja 2019 12:14

Skonsolidowany Raport Kwartalny Q1 2019

GRUPY KAPITAŁOWEJ TEN SQUARE GAMES S.A. ZA I KWARTAŁ 2019 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY

WIĘCEJ

10 maja 2019 08:46

Raport bieżący 18/2019

Powiadomienie o transakcji na akcjach Spółki

WIĘCEJ

26 kwietnia 2019 10:40

Raport bieżący 17/2019

Powiadomienie o transakcji na akcjach Spółki

WIĘCEJ

26 kwietnia 2019 03:09

RAPORT BIEŻĄCY 16/2019

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ten Square Games S.A.

WIĘCEJ

24 kwietnia 2019 08:43

RAPORT BIEŻĄCY 15/2019

Ocena Rady Nadzorczej Spółki w sprawie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za 2018 rok oraz wypłaty dywidendy

WIĘCEJ

18 kwietnia 2019 08:07

RAPORT BIEŻĄCY 14/2019

Wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku za 2018 rok oraz wypłaty dywidendy

WIĘCEJ

4 kwietnia 2019 09:30

RAPORT BIEŻĄCY 13/2019

Informacja o kwartalnych przychodach ze sprzedaży – 1Q 2019

WIĘCEJ

3 kwietnia 2019 01:10

Skonsolidowany Raport Roczny 2018

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ TEN SQUARE GAMES S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31.12.2018 r. Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Ład Korporacyjny Sprawozdanie Zarządu

WIĘCEJ

21 marca 2019 06:26

RAPORT BIEŻĄCY 12/2019

Zmiana terminu przekazania raportu półrocznego za okres zakończony 30 czerwca 2019 roku

WIĘCEJ

21 marca 2019 05:44

Jednostkowy Raport Roczny 2018

TEN SQUARE GAMES S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31.12.2018 R. Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Ład Korporacyjny Sprawozdanie Zarządu

WIĘCEJ

8 marca 2019 03:27

RAPORT BIEŻĄCY 11/2019

Rejestracja zmian Statutu Ten Square Games S.A.

WIĘCEJ

11 lutego 2019 07:20

RAPORT BIEŻĄCY 10/2019

Zawarcie umowy najmu powierzchni biurowej

WIĘCEJ

18 stycznia 2019 03:23

RAPORT BIEŻĄCY 9/2019

Oświadczenia Członka Rady Nadzorczej

WIĘCEJ

17 stycznia 2019 02:47

RAPORT BIEŻĄCY 8/2019

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

WIĘCEJ

17 stycznia 2019 02:59

RAPORT BIEŻĄCY 7/2019

Treść uchwał podjętych przez NWZA w dniu 17.01.2019r.

WIĘCEJ

14 stycznia 2019 05:38

RAPORT BIEŻĄCY 6/2019

Przerwa w obradach NZWA

WIĘCEJ

14 stycznia 2019 05:55

RAPORT BIEŻĄCY 5/2019

Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej

WIĘCEJ

14 stycznia 2019 05:13

RAPORT BIEŻĄCY 4/2019

Treść uchwał podjętych przez NWZA w dniu 14.01.2019r.

WIĘCEJ

9 stycznia 2019 02:59

RAPORT BIEŻĄCY 3/2019

Projekt uchwały do zgłoszonej zmiany porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ten Square Games S.A. zwołanego na dzień 14 stycznia 2019 roku

WIĘCEJ

7 stycznia 2019 07:22

RAPORT BIEŻĄCY 2/2019

Informacja o kwartalnych przychodach ze sprzedaży

WIĘCEJ

24 grudnia 2018 12:47

RAPORT BIEŻĄCY 25/2018

Zamiar zgłoszenia kandydata na niezależnego członka Rady Nadzorczej spółki Ten Square Games S.A.

WIĘCEJ

21 grudnia 2018 02:00

RAPORT BIEŻĄCY 24/2018

Zmiana porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ten Square Games S.A. zwołanego na dzień 14 stycznia 2019 roku.

WIĘCEJ

17 grudnia 2018 02:27

RAPORT BIEŻĄCY 23/2018

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ten Square Games S.A.

WIĘCEJ

13 grudnia 2018 11:40

RAPORT BIEŻĄCY 22/2018

Zawarcie umowy na dystrybucję gry Fishing Clash na rynku chińskim

WIĘCEJ

20 listopada 2018 05:20

Skonsolidowany Raport Kwartalny 3Q 2018

GRUPY KAPITAŁOWEJ TEN SQUARE GAMES S.A. ZA III KWARTAŁ 2018 ROKU

WIĘCEJ

5 października 2018 10:23

RAPORT BIEŻĄCY 21/2018

Informacja o kwartalnych przychodach ze sprzedaży

WIĘCEJ

27 sierpnia 2018 07:54

Raport bieżący 20/2018

Powołanie Członka Zarządu Ten Square Games S.A.

WIĘCEJ

27 sierpnia 2018 06:59

Skonsolidowany Raport Półroczny H1 2018

GRUPY KAPITAŁOWEJ TEN SQUARE GAMES S.A. ZA OKRES 1.01.2018 – 30.06.2018

WIĘCEJ

10 lipca 2018 10:08

RAPORT BIEŻĄCY 19/2018

Informacja o kwartalnych przychodach ze sprzedaży

WIĘCEJ

10 lipca 2018 10:36

RAPORT BIEŻĄCY 18/2018

Zmiana terminu przekazania raportu półrocznego za okres zakończony 30 czerwca 2018 roku

WIĘCEJ

5 lipca 2018 01:51

RAPORT BIEŻĄCY 17/2018

Rejestracja zmian statutu Ten Square Games S.A.

WIĘCEJ

7 czerwca 2018 06:30

RAPORT EBI 1/2018

Informacja na temat stanu stosowania przez spółkę rekomendacji

WIĘCEJ

7 czerwca 2018 06:11

RAPORT BIEŻĄCY 16/2018

Informacje na temat zakończonej oferty publicznej

WIĘCEJ

7 czerwca 2018 06:55

RAPORT BIEŻĄCY 15/2018

Informacje na temat zakończonej oferty publicznej

WIĘCEJ

7 czerwca 2018 05:46

RAPORT BIEŻĄCY 14/2018

Wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji oraz ustalenie daty pierwszego notowania na GPW

WIĘCEJ

7 czerwca 2018 05:38

RAPORT BIEŻĄCY 13/2018

Powiadomienie o transakcji na akcjach Spółki

WIĘCEJ

7 czerwca 2018 05:52

RAPORT BIEŻĄCY 12/2018

Powiadomienie o transakcji na akcjach Spółki

WIĘCEJ

7 czerwca 2018 05:09

RAPORT BIEŻĄCY 11/2018

Powiadomienie o transakcjach na akcjach spółki

WIĘCEJ

7 czerwca 2018 05:54

RAPORT BIEŻĄCY 10/2018

Ujawnienie stanu posiadania

WIĘCEJ

7 czerwca 2018 05:30

Raport bieżący 9/2018

Ujawnienie stanu posiadania

WIĘCEJ

7 czerwca 2018 04:14

Raport bieżący 8/2018

Ujawnienie stanu posiadania

WIĘCEJ

7 czerwca 2018 04:04

Raport bieżący 7/2018

Terminy publikacji raportów okresowych w 2018 roku

WIĘCEJ

7 czerwca 2018 04:02

Raport bieżący 6/2018

Asymilacja akcji

WIĘCEJ

7 czerwca 2018 04:43

Raport bieżący 5/2018

Dopuszczenie akcji do obrotu giełdowego

WIĘCEJ

7 czerwca 2018 04:22

Raport bieżący 4/2018

Przydział Akcji Oferowanych

WIĘCEJ

7 czerwca 2018 03:31

Raport bieżący 3/2018

Rejestracja akcji w KDPW

WIĘCEJ

7 czerwca 2018 03:12

Raport bieżący 1/2018

Przydzielenie dostępu do ESPI

WIĘCEJ

7 czerwca 2018 03:02

Skonsolidowany Raport Kwartalny Q1 2018

GRUPY KAPITAŁOWEJ TEN SQUARE GAMES S.A. ZA I KWARTAŁ 2018 ROKU

WIĘCEJ