Raport bieżący 50/2020 – Ten Square Games – one of the biggest mobile games development companies in Poland

Raporty.

Bieżące

Raport bieżący 50/2020 .

27 lipca 2020

Decyzja Członka Zarządu Pani Magdaleny Jurewicz o rezygnacji z członkostwa w Zarządzie

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Ten Square Games S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 27.07.2020 r. powziął informację o decyzji Członka Zarządu Spółki Pani Magdaleny Jurewicz o rezygnacji z członkostwa w Zarządzie Spółki z dniem 31 lipca 2020 roku. Rezygnacja została uargumentowana sytuacją rodzinną i niemożnością pogodzenia obowiązków służbowych z osobistymi.

Intencją zarówno Spółki, jak i Pani Magdaleny Jurewicz, jest powrót Pani Magdaleny Jurewicz do składu Zarządu Spółki w perspektywie 1-1,5 roku.

Z uwagi na fakt, że Pani Magdalena Jurewicz pełni w Spółce również funkcję Dyrektora Finansowego, na czas jej nieobecności tę funkcję obejmie Pan Marcin Chruszczyński, ACCA, wcześniej Członek Rady Nadzorczej Spółki. Pan Marcin Chruszczyński posiada wieloletnie doświadczenie zarówno w obszarze finansów przedsiębiorstw, w tym jako Dyrektor Finansowy, jak i w prowadzeniu biznesów online.