Akcjonariat.

Kapitał zakładowy Ten Square Games S.A. wynosi 733 482,20 zł i dzieli się na 7 334 822  akcji na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Liczba akcji/głosów wg stanu na dzień 29 lutego 2024 r.

AkcjonariuszLiczba posiadanych akcji/głosówUdział w kapitale zakładowym/głosach
Porozumienie Akcjonariuszy11 996 73027,22%
Ten Square Games2992 70213,53%
Pozostali4 345 39059,24%
Razem7 334 822100,0%

(1) Porozumienie akcjonariuszy Spółki z dnia 21.10.2019 roku dotyczące prowadzenia trwałej polityki wobec Spółki i zgodnego wykonywania praw głosu z akcji Spółki (raport bieżący nr 30/2019). Stronami porozumienia akcjonariuszy są m.in. MJP (1.046.424 akcji – 14,27% głosów na 28.02.2024) oraz AMP Fundacji Rodzinnej w organizacji (523.276 – 7,13% głosów na 28.02.2024). 

(2) Akcje nabyte w ramach programów skupu akcji własnych Spółki, zgodnie z Raportem Bieżącym 14/2022 oraz Raportem Bieżącym 9/2024

Pozostańmy w kontakcie.

Administartorem danych osobowych jest Ten Square Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Ten Square Games S.A. znajdziesz tutaj.

Kontakt