Video.

Konferencja wynikowa Ten Square Games Q1 2023 oraz prezentacja nowych priorytetów strategicznych

23.05.2023

W odpowiedzi na zmieniające się warunki rynkowe Ten Square Games ogłasza nowe priorytety strategiczne. Spółka koncentruje swoją działalność na rozwoju kluczowych gier, rezygnując z dodatkowych projektów. Ten Square Games dostosowuje strukturę zatrudnienia do nowych planów i obecnego potencjału rynku skupiając się na rentowności podejmowanych działań. Pomimo wyzwań, które znalazły swoje odzwierciedlenie w wynikach Grupy w 1. kw. 2023 r., Ten Square Games zwiększyło poziom gotówki z działalności operacyjnej i zarekomendowało wypłatę blisko 100% skonsolidowanego zysku netto wypracowanego w 2022 r. akcjonariuszom.

Konferencja wynikowa Ten Square Games Q4 2022

29.03.2023

Grupa Ten Square Games w 2022 roku: stabilizacja wyników finansowych po roku pełnym wyzwań dla branży gier mobilnych

Konferencja wynikowa Q3 2022

22.11.2022

W trzecim kwartale 2022 roku Grupa Ten Square Games poprawiła najważniejsze parametry finansowe w stosunku do drugiego kwartału 2022 r. Dzięki wzrostowi płatności w największych tytułach Grupy oraz rosnącym wpływom spółki Rortos skonsolidowane płatności użytkowników gier Grupy wzrosły o 11,4% do 137,5 mln zł, a łączne przychody ukształtowały się na poziomie 130,4 mln zł, co oznacza wzrost o 7,1% w stosunku do poprzedniego kwartału. Skorygowana EBITDA wzrosła o 23% w stosunku do drugiego kwartału 2022 r. osiągając wartość 35 mln zł. Dodatkowy pozytywny wpływ na to miała stabilizacja bazy kosztowej Grupy.

Konferencja Wynikowa 2021

31.03.2022

Stabilny poziom przychodów, dywersyfikacja produktów oraz poszerzenie grupy o nowe spółki i zespoły – w 2021 roku Ten Square Games udowodniła, że jest w stanie konsekwentnie realizować strategię także w zmiennym i nieprzewidywalnym otoczeniu makroekonomicznym. Podczas konferencji omówiliśmy wyniki finansowe za 2021 rok oraz pokazaliśmy, jak na przestrzeni ostatnich kwartałów rozwijały się nasze flagowe tytuły i jakie nowe gry wprowadzimy na rynek w roku 2022.

Konferencja Wynikowa H1

06.09.2022

W pierwszym półroczu 2022 roku skonsolidowane płatności użytkowników gier Grupy Ten Square Games wyniosły 266 mln PLN, natomiast łączne przychody ukształtowały się na poziomie 274,4 mln PLN. Po trudnych pierwszych 5 miesiącach 2022 r., Grupa odnotowuje wzrosty w płatnościach graczy. Przychody z wiodących tytułów Fishing Clash i Hunting Clash wzrosły w sierpniu o 28% w porównaniu do maja br. W trakcie konferencji Zarząd omówił wyniki za H1 oraz czynniki, które na nie wpłynęły.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

26.05.2022

Zapis transmisji video Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 26.05.2022r.

Konferencja wynikowa Q1 2022

24.05.2022

W pierwszym kwartale 2022 roku skonsolidowane płatności użytkowników gier Grupy Ten Square Games wyniosły 142,6 mln PLN, natomiast łączne przychody Grupy ukształtowały się na poziomie 150,3 mln PLN. Podczas konferencji wynikowej zarząd omówił wyniki pierwszego kwartału i co na nie wpłynęło.

Konferencja wynikowa Ten Square Games Q3 2021

23.11.2021

Czynniki determinujące wyniki TSG w trzecim kwartale 2021 roku to większa dywersyfikacja produktów, udane wejście na rynek chiński oraz przejęcie włoskiej spółki RORTOS. W nowych warunkach rynkowych po zniesieniu lockdownu, utrzymaliśmy nasze przychody na tym samym poziomie jak w poprzednich kwartałach. Na konferencji wynikowej potwierdziliśmy plany dalszego rozwoju naszego portfela gier, a także dodania do niego kolejnych czterech tytułów w 2022 roku.

Konferencja wynikowa Ten Square Games Q2 2021

24.08.2021

W drugim kwartale 2021 roku gra Fishing Clash pozostała najmocniejszym tytułem w portfelu TSG zarówno pod względem jakościowym, jak i ilościowym. Z kolei Hunting Clash, dzięki wprowadzeniu nowych treści i dodaniu nowych funkcjonalności, znacząco zwiększyła swój udział w skonsolidowanym wyniku Spółki. Konferencja wynikowa była też okazją do omówienia nowych gier znajdujących się obecnie na etapie produkcji, a także o rozwoju nowych zespołów i nowych lokalizacji w obrębie grupy.

Konferencja prasowa

02.07.2021

Wśród najważniejszych dla TSG wydarzeń pierwszego kwartału 2021 roku jest wejście na rynek symulatorów lotniczych. Przejęcie włoskiego studia RORTOS specjalizującego się w tym segmencie wpisuje się w realizację założeń jednego z filarów naszej strategii wzrostu (aktywność w obszarze fuzji i przejęć), którego celem jest długoterminowa dywersyfikacja portfolio produktowego grupy. Na konferencji wynikowej rozmawialiśmy o możliwości wykorzystania know-how obu firm na globalnym rynku gier.

Pozostańmy w kontakcie.

Administartorem danych osobowych jest Ten Square Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Ten Square Games S.A. znajdziesz tutaj

Kontakt