Video.

Konferencja wynikowa Ten Square Games Q1 2024

28.05.2024

Pomimo trudnego pierwszego kwartału 2024 roku dla dwóch głównych tytułów firmy, Ten Square Games (TSG) poczyniło znaczne postępy w rozwoju. Gra Wings of Heroes nabrała wiatru w żagle, poprawiając wszystkie wskaźniki powyżej ustalonych krótkoterminowych celów. Również dynamika rozwoju TSG Store przyspiesza, co przyczynia się do efektywności finansowej firmy. Analiza przeprowadzonych projektów produktowych w 2023 roku, odporność i zdolność do adaptacji, pomogły TSG opracować precyzyjny plan działań w celu usunięcia barier blokujących pełen potencjał obecnego portfolio i wykorzystania możliwości ewoluującego rynku gier do wzrostu. TSG chce wykorzystać transformację na rynku gier mobilnych i stworzyć nowe gry odpowiadające na zmieniające się potrzeby nowych grup graczy.

Konferencja wynikowa Ten Square Games 2023

26.03.2024

Rekordowy w 2023 r. kwartalny wynik ponad 35 mln PLN na poziomie skorygowanej EBITDA w 4. kw. 2023 r. oznacza poprawę wyników Grupy Ten Square Games zarówno w stosunku do 3. kw. 2023 r., jak i 4. kw. 2022 r. Potwierdza to skuteczność realizacji strategii przyjętej przez Grupę TSG w kwietniu 2023 r. Skupienie się na rozwoju głównych tytułów, szybka adaptacja struktury organizacyjnej do kondycji rynku gamingowego oraz priorytetów strategicznych Grupy pozwoliły Ten Square Games podzielić się z akcjonariuszami dywidendą za 2022 r. w wysokości ponad 52 mln PLN oraz przeprowadzić na początku 2024 r. skup akcji własnych w rekordowej wysokości blisko 115 mln PLN. Szybka reakcja na zmieniające się otoczenie rynkowe oraz elastyczność i umiejętność adaptacji pozwoliły również przygotować organizację na nowe projekty rozwojowe.

Konferencja wynikowa Ten Square Games Q3 2023

21.11.2023

Grupa Ten Square Games (TSG) zaraportowała w 3. kwartale 2023 roku rekordowy kwartalny wynik na poziomie skorygowanej EBITDA w wysokości 33,7 mln PLN (wzrost o 53,4% kw/kw) oraz wzrost płatności w grach o 9,1% kw/kw do 110,4 mln PLN. Koncentracja na celach strategicznych i konsekwentne podejście do dalszego rozwoju Grupy przyniosły znaczną poprawę wyników i udowodniły odporność modelu biznesowego TSG w dynamicznie zmieniającym się środowisku gier mobilnych.

Konferencja wynikowa Ten Square Games Q2 2023

07.09.2023

2 kw. 2023 r. to okres strategicznej transformacji w Ten Square Games (TSG), który już przynosi obiecujące wyniki. Chociaż wyniki za 2. kw. 2023 r. nadal ilustrują wyzwania, z którymi mierzyła się firma, to ukierunkowane działania TSG przynoszą pierwsze pozytywne rezultaty w postaci najwyższych poziomów rentowności w lipcu i sierpniu 2023 r. tworząc mocną podstawę do dalszego wzrostu.

Konferencja wynikowa Ten Square Games Q1 2023 oraz prezentacja nowych priorytetów strategicznych

23.05.2023

W odpowiedzi na zmieniające się warunki rynkowe Ten Square Games ogłasza nowe priorytety strategiczne. Spółka koncentruje swoją działalność na rozwoju kluczowych gier, rezygnując z dodatkowych projektów. Ten Square Games dostosowuje strukturę zatrudnienia do nowych planów i obecnego potencjału rynku skupiając się na rentowności podejmowanych działań. Pomimo wyzwań, które znalazły swoje odzwierciedlenie w wynikach Grupy w 1. kw. 2023 r., Ten Square Games zwiększyło poziom gotówki z działalności operacyjnej i zarekomendowało wypłatę blisko 100% skonsolidowanego zysku netto wypracowanego w 2022 r. akcjonariuszom.

Konferencja wynikowa Ten Square Games Q4 2022

29.03.2023

Grupa Ten Square Games w 2022 roku: stabilizacja wyników finansowych po roku pełnym wyzwań dla branży gier mobilnych

Konferencja wynikowa Q3 2022

22.11.2022

W trzecim kwartale 2022 roku Grupa Ten Square Games poprawiła najważniejsze parametry finansowe w stosunku do drugiego kwartału 2022 r. Dzięki wzrostowi płatności w największych tytułach Grupy oraz rosnącym wpływom spółki Rortos skonsolidowane płatności użytkowników gier Grupy wzrosły o 11,4% do 137,5 mln zł, a łączne przychody ukształtowały się na poziomie 130,4 mln zł, co oznacza wzrost o 7,1% w stosunku do poprzedniego kwartału. Skorygowana EBITDA wzrosła o 23% w stosunku do drugiego kwartału 2022 r. osiągając wartość 35 mln zł. Dodatkowy pozytywny wpływ na to miała stabilizacja bazy kosztowej Grupy.

Konferencja Wynikowa 2021

31.03.2022

Stabilny poziom przychodów, dywersyfikacja produktów oraz poszerzenie grupy o nowe spółki i zespoły – w 2021 roku Ten Square Games udowodniła, że jest w stanie konsekwentnie realizować strategię także w zmiennym i nieprzewidywalnym otoczeniu makroekonomicznym. Podczas konferencji omówiliśmy wyniki finansowe za 2021 rok oraz pokazaliśmy, jak na przestrzeni ostatnich kwartałów rozwijały się nasze flagowe tytuły i jakie nowe gry wprowadzimy na rynek w roku 2022.

Konferencja Wynikowa H1

06.09.2022

W pierwszym półroczu 2022 roku skonsolidowane płatności użytkowników gier Grupy Ten Square Games wyniosły 266 mln PLN, natomiast łączne przychody ukształtowały się na poziomie 274,4 mln PLN. Po trudnych pierwszych 5 miesiącach 2022 r., Grupa odnotowuje wzrosty w płatnościach graczy. Przychody z wiodących tytułów Fishing Clash i Hunting Clash wzrosły w sierpniu o 28% w porównaniu do maja br. W trakcie konferencji Zarząd omówił wyniki za H1 oraz czynniki, które na nie wpłynęły.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

26.05.2022

Zapis transmisji video Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 26.05.2022r.

Konferencja wynikowa Q1 2022

24.05.2022

W pierwszym kwartale 2022 roku skonsolidowane płatności użytkowników gier Grupy Ten Square Games wyniosły 142,6 mln PLN, natomiast łączne przychody Grupy ukształtowały się na poziomie 150,3 mln PLN. Podczas konferencji wynikowej zarząd omówił wyniki pierwszego kwartału i co na nie wpłynęło.

Konferencja wynikowa Ten Square Games Q3 2021

23.11.2021

Czynniki determinujące wyniki TSG w trzecim kwartale 2021 roku to większa dywersyfikacja produktów, udane wejście na rynek chiński oraz przejęcie włoskiej spółki RORTOS. W nowych warunkach rynkowych po zniesieniu lockdownu, utrzymaliśmy nasze przychody na tym samym poziomie jak w poprzednich kwartałach. Na konferencji wynikowej potwierdziliśmy plany dalszego rozwoju naszego portfela gier, a także dodania do niego kolejnych czterech tytułów w 2022 roku.

Konferencja wynikowa Ten Square Games Q2 2021

24.08.2021

W drugim kwartale 2021 roku gra Fishing Clash pozostała najmocniejszym tytułem w portfelu TSG zarówno pod względem jakościowym, jak i ilościowym. Z kolei Hunting Clash, dzięki wprowadzeniu nowych treści i dodaniu nowych funkcjonalności, znacząco zwiększyła swój udział w skonsolidowanym wyniku Spółki. Konferencja wynikowa była też okazją do omówienia nowych gier znajdujących się obecnie na etapie produkcji, a także o rozwoju nowych zespołów i nowych lokalizacji w obrębie grupy.

Konferencja prasowa

02.07.2021

Wśród najważniejszych dla TSG wydarzeń pierwszego kwartału 2021 roku jest wejście na rynek symulatorów lotniczych. Przejęcie włoskiego studia RORTOS specjalizującego się w tym segmencie wpisuje się w realizację założeń jednego z filarów naszej strategii wzrostu (aktywność w obszarze fuzji i przejęć), którego celem jest długoterminowa dywersyfikacja portfolio produktowego grupy. Na konferencji wynikowej rozmawialiśmy o możliwości wykorzystania know-how obu firm na globalnym rynku gier.

Pozostańmy w kontakcie.

Administartorem danych osobowych jest Ten Square Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Ten Square Games S.A. znajdziesz tutaj

Kontakt