Audytor.

Audytorem badającym

sprawozdania finansowe Spółki

za rok obrotowy 2022-2023 jest PKF Consult Sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie.