Prezentacje - Ten Square Games - one of the biggest mobile games development companies in Poland

Prezentacje.

PREZENTACJA WYNIKOWA – Q2 2022

PREZENTACJA WYNIKOWA – Q1 2022

2021 Prezentacja Wynikowa – Roczna & Q4

Prezentacja wynikowa Q3 2021

PREZENTACJA WYNIKOWA – Q2 2021

Strategic update (EN)

Przejęcie Rortos, Fishing Clash wchodzi do Chin, SISU

Prezentacja 1Q 2021

2020 Prezentacja Wynikowa – Roczna & Q4

Rozpoznanie przychodów odroczonych w czasie – durables

Prezentacja 3Q 2020

Prezentacja 2Q 2020

Prezentacja 1Q 2020

Prezentacja 4Q 2019

Prezentacja 3Q 2019

Prezentacja 2Q 2019

Prezentacja 1Q 2019

Prezentacja 4Q 2018

Prezentacja 3Q 2018

Prezentacja 2Q 2018

Prezentacja 1Q 2018

Prezentacja inwestorska