Dywidenda - Ten Square Games - one of the biggest mobile games development companies in Poland

Dywidenda.

Polityka Ten Square Games w zakresie wypłaty dywidendy zakłada wypłatę dywidendy według obowiązujących przepisów prawa oraz w zakresie, w jakim Spółka będzie posiadała środki pieniężne, które mogą zostać przeznaczone na wypłatę dywidendy, z uwzględnieniem czynników mających wpływ na sytuację finansową Spółki, wyników działalności i potrzeb kapitałowych.

Uchwałę w sprawie podziału zysku i wypłaty dywidendy podejmuje Walne Zgromadzenie. Zarząd planuje rekomendować Walnemu Zgromadzeniu przeznaczenie na dywidendę do 75% skonsolidowanego zysku netto, w zależności od potrzeb w zakresie płynności i planów inwestycyjnych Spółki, począwszy od zysku za 2018 rok (pod warunkiem, że jednostkowy zysk netto pozwoli na wypłacenie takiej kwoty).

Dywidendy wypłacone za lata 2014-2019

Dane w PLN2014201520162017201820192020
Skonsolidowany zysk netton/a2,122,6313,302,2738,412,04536,467,51176,385,801151,598,963
Jednostkowy zysk netto2,424,5252,729,1282,861,5577,304,84237,022,95173,796,395150,589,521
Wypłacona dywidenda2,424,5252,729,1282,863,1106,308,88027,310,50027,371,90672,673,110
Dywidenda na akcjęn/an/an/a0,86723,783,7810,00
Stopa dywidendyn/an/an/an/a3%0,74%2%
Stopa wypłaty dywidendy (w stosunku do zysku jednostkowego)100%100%87%86%75%37%48%
Stopa wypłaty dywidendy (w stosunku do zysku skonsolidowanego)n/a129%100%75%74%36%48%
Dzień prawa do dywidendy28.03.201805.06.201929.05.202005.07.2021
Dzień wypłaty dywidendy25.06.201819.06.201910.06.202019.07.2021

Pozostańmy w kontakcie.

Administartorem danych osobowych jest Ten Square Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Ten Square Games S.A. znajdziesz tutaj

Kontakt