Dane finansowe - Ten Square Games - one of the biggest mobile games development companies in Poland

Dane finansowe.

Dane w PLN20162017201820192020 Q12020 Q22020 Q32020 Q42020
Przychody ze sprzedaży17 35527 032115 258241 13395 018169 622179 258134 296578 195
Zysk brutto na sprzedaży12 92321 189107 876229 77990 261164 017172 421126 057552 756
Zysk operacyjny3 98110 86244 31584 57737 55529 42266 47538 322171 774
Zysk brutto4 11710 23344 84984 62539 19228 81465 84937 091170 945
Zysk netto3 3028 41236 46976 38635 34125 62258 77131 864151 599
EBITDA4 51511 44045 01285 72838 24930 15967 25739 195174 860
Przepływy operacyjne netto2 5897 67441 24066 43929 78413 90965 85984 161193 714
Przepływy inwestycyjne netto-764-448-1 766-3 543-960-848-1 755-1 035-4 598
Przepływy finansowe netto-2 729-2 713-6 309-27 309-174-27 588-210-271-28 243
Przepływy pieniężne netto razem-9044 51333 16535 58728 650-14 52663 89482 855160 873
Środki pieniężne na koniec okresu2 1496 66239 82776 196105 04489 587153 912236 608

*Spółka dąży do przedstawienia danych za ostatnie 5 lat działalności w formie umożliwiającej odbiorcom przetwarzanie tych danych. Spółka zwraca jednak uwagę, że do 2016 roku sprawozdania finansowe Spółki były sporządzane zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku. Sprawozdania po tym okresie sporządzane są zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej. Na potrzeby sporządzenia prospektu emisyjnego (na potrzeby dopuszczenia akcji do obrotu giełdowego) Spółka sporządziła Historyczne Informacje Finansowe zgodnie z MSSF za lata 2015-2017. W związku z tym, mając na uwadze ciągłość i porównywalność informacji, Spółka prezentuje dane od 1 stycznia 2015 roku (w pliku xls do pobrania powyżej).

Pozostańmy w kontakcie.

Administartorem danych osobowych jest Ten Square Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Ten Square Games S.A. znajdziesz tutaj

Kontakt