Dane finansowe.

Dane w tys. PLN201620172018201920202021Q1 2022Q2 2022Q3 2022Q4 20222022Q1 2023Q2 2023Q3 2023Q4 20232023
Przychody ze sprzedaży17 35527 032115 258241 133578 195634
045
150 334124 142132 913131 167538 558117 450104 932105 571108 122436 076
Zysk brutto na sprzedaży12 92321 189107 876229 779552 756580
114
134 479106 521115 713111 748468 46298 12286 03287 76291 442363 359
Zysk operacyjny3 98110 86244 31584 577171 774166
221
29 39117 44421 6364 22072 692-14 4149 63925 032-16 7393 517
Zysk brutto4 11710 23344 84984 625170 945161
982
30 97518 28820 860111 748468 462-16 02210 04920 204-184 46817 047
Zysk netto3 3028 41236 46976 386151 599141
265
25 58514 94919 063-7 26252 335-12 8457 56422 149-1 66115 207
EBITDA4 51511 44045 01285 728174 860177
566
32 13329 63625 72124 518112 00917 13719 79530 00134 597101 530
EBITDA skorygowanan/dn/dn/dn/d226 360234
179
41 13028 47734 98035 292140 84927 63421 94033 66235 348118 583
Przepływy operacyjne netto2 5897 67441 24066 439193 714200
404
53 35230 58231 69322 320137 94729 87828 64232 46630 519121 505
Przepływy inwestycyjne netto-764-448-1 766-3 543-4 598-222
005
-23 728-15 403-8 006-8 367-55 504-14 687-9 541-1 997-343 436-26 569
Przepływy finansowe netto-2 729-2 713-6 309-27 309-28 243-75
070
-19 552-73 536– 1 007-1 123-95 218-1 471-54 274-1 292-1 403-58 440
Przepływy pieniężne netto razem-9044 51333 16535 587160 873-96
671
10 071-58 93022 68012 830-12 77513 721-35 17329 17528 77236 495
Środki pieniężne na koniec okresu2 1496 66239 82776 196236 608139
553
149 28099 930113 267126 595126 595140 249105 379133 819162 825162 825

*Spółka dąży do przedstawienia danych za ostatnie 5 lat działalności w formie umożliwiającej odbiorcom przetwarzanie tych danych. Spółka zwraca jednak uwagę, że do 2016 roku sprawozdania finansowe Spółki były sporządzane zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku. Sprawozdania po tym okresie sporządzane są zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej. Na potrzeby sporządzenia prospektu emisyjnego (na potrzeby dopuszczenia akcji do obrotu giełdowego) Spółka sporządziła Historyczne Informacje Finansowe zgodnie z MSSF za lata 2015-2017. W związku z tym, mając na uwadze ciągłość i porównywalność informacji, Spółka prezentuje dane od 1 stycznia 2015 roku (w pliku xls do pobrania powyżej).

Pozostańmy w kontakcie.

Administartorem danych osobowych jest Ten Square Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Ten Square Games S.A. znajdziesz tutaj

Kontakt

Najnowsze wieści o Spółce, wynikach i planach wysyłane na Twój adres e-mail!

Wybierz z listy, które chcesz otrzymywać

Loading