POLITYKA PRYWATNOŚCI TEN SQUARE GAMES.

Drogi Użytkowniku, miło nam, że wybrałeś gry Ten Square Games.

Przedstawiamy Ci poniżej politykę prywatności („Polityka Prywatności”) opisującą w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe, komu je udostępniamy oraz jak długo będziemy je przechowywać. Dowiesz się również jakie masz prawa oraz w jaki sposób możesz je zrealizować.

Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy świadczonych przez Ten Square Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu, w Polsce, oraz jej podmioty zależne: Play Cool Zombie Sport Games sp. z o.o., Tiny Dragon Adventure Games sp. z o.o., Fat Lion Games sp. z o.o. (łącznie zwani „Ten Square Games” lub „my”), usług elektronicznych w postaci gier mobilnych, dostępnych online w formie aplikacji mobilnych, na naszych stronach internetowych lub na stronach podmiotów trzecich takich jak Facebook („Usługi”).

Prosimy o zapoznanie się z Polityką Prywatności oraz towarzyszącym jej Regulaminem świadczenia Usług.

I. KOMU UDOSTĘPNIASZ SWOJE DANE? POZNAJ ADMINISTRATORA DANYCH

Poniżej zamieszczamy nazwę oraz dane kontaktowe podmiotu będącego administratorem Twoich danych osobowych (administrator to podmiot dostarczający Usługi; w większości przypadków jest to dostawca/twórca danej gry).

 • Dla Usług realizowanych przez Ten Square Games S.A.: nazwa administratora: Ten Square Games S.A.

adres: Traugutta 45, 50-416 Wrocław, Polska

 • Dla usług realizowanych przez Play Cool Zombie Sport Games sp. z o. o.: nazwa administratora: Play Cool Zombie Sport Games sp. z o.o.

adres: Traugutta 45, 50-416 Wrocław, Polska

 • Dla usług realizowanych przez Tiny Dragon Adventure Games sp. z o. o.: nazwa administratora: Tiny Dragon Adventure Games sp. z o.o.

adres: Traugutta 45, 50-416 Wrocław, Polska

 • Dla usług realizowanych przez Fat Lion Games sp. z o. o.: nazwa administratora: Fat Lion Games sp. z o.o.

adres: Traugutta 45, 50-416 Wrocław, Polska.

II. GRACZU – SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Skontaktuj się z nami, a my dołożymy wszelkich starań, aby udzielić Ci satysfakcjonującej odpowiedzi. Możesz to zrobić na trzy sposoby:

 • poprzez kanały komunikacji dostępne na naszej głównej stronie internetowej: www.tensquaregames.com – zakładka „Kontakt” lub wewnątrz naszych Usług za pośrednictwem konta Użytkownika – zakładka „Help” (Pomoc)
  • listownie na adres jednej ze spółek podany w pkt 1 Polityki Prywatności

III. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Ten Square Games wyznaczyło inspektora ochrony danych osobowych. Możesz się z nim skontaktować jeżeli chcesz usunąć swoje dane osobowe, zrealizować inne uprawnienia przysługujące Ci na podstawie przepisów prawa o ochronie danych osobowych, w tym RODO lub zadać jakiekolwiek pytanie dotyczące przetwarzania danych osobowych.

Inspektor Ochrony Danych Ten Square Games S.A.

Traugutta 45, 50-416 Wrocław, Polska

dpo@tensquaregames.com

IV. W JAKIM CELU PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ?

Podstawowym celem dla którego przetwarzamy Twoje dane osobowe jest konieczność wykonania umowy, którą zawarłeś z Ten Square Games poprzez akceptację Regulaminu świadczenia Usług. Potrzebujemy Twoich danych m.in., aby obsłużyć konto użytkownika gry; umożliwić Tobie kontakt z innymi Graczami, aktualizować profil Gracza oraz świadczyć inne usługi związane z grą. W tym przypadku podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest niezbędność wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane również w innych celach takich jak:

 • realizacja obowiązków prawych związanych m.in z płatnościami w grze (podstawa prawna: niezbędność wykonania obowiązku prawnego tj. art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  • przeprowadzenie i weryfikacja płatności (podstawa prawna: konieczność wykonania umowy tj. art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • obsługa Gracza, czyli odpowiadanie na pytania, komentarze, obsługa czatu, zapewnienie wsparcia technicznego (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes polegający na rozwiązywaniu problemów Graczy tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • prowadzenie działań marketingowych, w tym opartych na profilowaniu, czyli prezentowanie Graczom innych gier Ten Square Games, które mogą go zainteresować, prezentowanie spersonalizowanych treści marketingowych (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes polegający na promowaniu Ten Square Games tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • przeprowadzanie i organizacja konkursów (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes polegający na promowaniu Ten Square Games tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • podnoszenie jakości świadczonych Usług, w tym zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa gier – wysyłanie Graczom aktualizacji, alertów bezpieczeństwa oraz innych wiadomości z pomocy technicznej, powstrzymywanie ataków na systemy (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes polegający na zapewnieniu bezpieczeństwa cybernetycznego Graczy tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • rozwijanie oraz doskonalenie Usług oraz doświadczeń Graczy (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes polegający na dostosowaniu Usług do potrzeb Graczy tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • ustalenie, dochodzenie i obrona przed roszczeniami (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes polegający na zapewnieniu Ten Square Games skutecznej ochrony prawnej tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

V. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Czas przechowywania Twoich danych osobowych zależy od tego w jakim celu je pozyskaliśmy. Przede wszystkim przechowujemy Twoje dane osobowe tak długo jak jest to niezbędne dla świadczenia Tobie naszych Usług.

Twoje dane osobowe możemy przechowywać również do czasu trwania naszych uzasadnionych interesów w przetwarzaniu lub do momentu określonego przepisami prawa.

Czas przechowywania Twoich danych osobowych może również ulec wydłużeniu, jeżeli będzie to konieczne dla ochrony naszych praw.

Gracz może w dowolnym momencie usunąć swoje konto w grze. W takim wypadku usuniemy dane osobowe z wyjątkiem tych, które musimy przechowywać ze względu na przepisy prawa lub nasze prawnie uzasadnione interesy polegające na ustalaniu, dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami.

VI. KOMU UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Dane osobowe Graczy nie są ujawniane, poza sytuacjami opisanymi poniżej:

 1. PARTNERZY PRACUJĄCY NA ZLECENIE TEN SQUARE GAMES

Ten Square Games korzysta z usług swoich partnerów. Partnerzy przetwarzają dane Graczy wyłącznie na polecenie i zgodnie z instrukcjami Ten Square Games w celu świadczenia Usług. Naszymi partnerami są agencje marketingowe i inne podmioty wspierające nas w naszych działaniach marketingowych, zewnętrzni dostawcy usług informatycznych (w tym systemów informatycznych), podmioty wspierające nas w obsłudze korespondencji, podmioty świadczące dla nas usługi konsultacyjne, doradcze i audytorskie, a także udzielające nam wsparcia prawnego, podatkowego czy rachunkowego, podmioty świadczące usługi pocztowe lub doręczeniowe, operatorzy internetowych platform płatniczych, podmioty współpracujące z nami w zakresie sprzedaży.

 • INNE PODMIOTY

Możemy udostępniać informacje dotyczące Gracza w związku z jakąkolwiek fuzją, sprzedażą naszych aktywów, finansowaniem lub przejęciem całości lub części naszej działalności przez inną firmę. Gracz zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub w ramach Usługi o wszelkich zmianach własności lub osób korzystających z danych osobowych Użytkownika.

Funkcje społecznościowe (takie jak fora i czaty) są kluczowymi elementami naszych gier. Gdy Gracz korzysta z tych funkcji, inni gracze i użytkownicy mogą na przykład zobaczyć dane jego profilu, dane dotyczące aktywności w grze i przeczytać udostępniane przez Gracza wpisy. Informacją dostępną publicznie staje się również to, co Gracz udostępnia – oznacza to, że nie tylko możemy gromadzić i wykorzystywać podane przez Gracza informacje, ale również, w niektórych przypadkach, mogą być one gromadzone lub wykorzystywane przez inne osoby, które mają do nich dostęp, bez wiedzy Użytkownika. To co zostanie udostępnione innym Graczom zależy całkowicie od Gracza. Ten Square Games nie udostępniania samodzielnie danych Graczy innym Graczom.

VII. TRANSFERY DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW SPOZA EOG

Z uwagi na globalny charakter naszych Usług oraz w celu zapewnienia Graczom najlepszych doświadczeń, dane osobowe Graczy mogą być przesyłane do różnych krajów, w tym państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”). Ponieważ w różnych krajach mogą obowiązywać inne przepisy dotyczące ochrony danych niż w kraju Gracza, podejmujemy kroki w celu zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń, aby chronić przekazane nam dane.  

Odpowiednie zabezpieczenia obejmują w szczególności:

 1. decyzje Komisji Europejskiej stwierdzające odpowiedni stopień ochrony danych osobowych w danym państwie,
 2. standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską.

W razie potrzeby, aby podnieść bezpieczeństwo danych osobowych stosujemy dodatkowe środki uzupełniające takie jak np. szyfrowanie, aby przekazanie danych osobowych do państwo spoza EOG było bezpieczne.

Informujemy, że w każdym momencie masz możliwość otrzymania kopii stosowanych przez nas zabezpieczeń w postaci właściwego dokumentu. W tym celu skontaktuj się z nami na adres: dpo@tensquaregames.com.

VIII. TWOJE PRAWA

Gracze mają prawo:

 1. zażądać dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO);
 2. zażądać sprostowania swoich danych osobowych danych (art. 16 RODO);
 3. zażądać usunięcia swoich danych osobowych (art. 17 RODO);
 4. żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO);
 5. żądać przeniesienia swoich danych osobowych (art. 20 RODO);
 6. wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO).

Jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie wyrażonej zgody masz prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę, co pozostaje jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie określonych danych, Użytkownik może nie być w stanie korzystać z pełnej funkcjonalności niektórych usługi lub uczestniczyć w niektórych działaniach.

Może się zdarzyć tak, że usunięcie wszystkich danych Gracza może być technicznie niemożliwe, jeśli dane te są powiązane z jego kontami w innych serwisach, w szczególności w serwisach społecznościowych i u operatorów platform mobilnych.

Realizacja niektórych praw może być ograniczona ze względu na przepisy prawa lub uzasadnione interesy administratora.

Jeśli uznasz, że doszło do naruszenia Twoich praw lub zasad przetwarzania danych osobowych, masz  prawo złożyć skargę do właściwego organu nadzorczego. Organem domyślnym dla takiej skargi jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Polska; https://uodo.gov.pl/en), jednak skargę można złożyć także do każdego innego organu ochrony danych osobowych w państwie członkowskim Unii Europejskiej.

Wszelkie żądania Graczy dotyczące danych osobowych należy kierować na adres: dpo@tensquaregames.com.

IX. OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie nam danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy o świadczenie Usług. Możesz oczywiście nie podać nam swoich danych, ale wtedy nie będziesz miał możliwości korzystania z naszych gier. Podanie innych danych osobowych może być konieczne np. dla przeprowadzenia procesu płatności w grze – brak ich podania uniemożliwi dokonanie zakupu.

X. ZBIERANIE DANYCH O UŻYTKOWNIKACH W SPOSÓB POŚREDNI

Jeśli Gracz zakłada lub loguje się na swoje konto, korzystając z platformy podmiotu trzeciego, gdy postanawia powiązać narzędzie należące do podmiotu trzeciego (np. Facebook, Messenger lub Google) lub gdy korzysta z Usług (w szczególności, grając w nasze gry) poprzez jakiekolwiek aplikacje należące do podmiotów trzecich, możemy wejść w posiadanie niektórych danych Użytkownika, które zostaną nam przekazane przez dostawcę wspomnianych aplikacji należących do podmiotów trzecich. Informacje, które pozyskujemy, zależą od Usług, z których korzysta Użytkownik (dotyczy to w szczególności naszej gry, w którą gra Gracz), aplikacji podmiotów trzecich, z których korzysta, ustawień Gracza dotyczących prywatności oraz, jeśli ma to zastosowanie, ustawień prywatności stosowanych przez znajomych Gracza w aplikacjach podmiotów trzecich. Możemy gromadzić oraz przechowywać niektóre lub wszystkie następujące informacje pochodzące od dostawcy danej aplikacji należącej do podmiotu trzeciego:

 1. imię oraz nazwisko;
 2. zdjęcie profilowe, identyfikator Gracza (identyfikator Facebooka), które mogą być powiązane z publicznie dostępnymi informacjami Użytkownika (zdjęcie profilowe);
 3. lista znajomych Gracza oraz inne publicznie dostępne dane;
 4. adres e-mail udostępniony w danej aplikacji należącej do podmiotu trzeciego;
 5. lokalizacja Gracza oraz lokalizacja urządzeń, na których Użytkownik korzysta z naszych Usług;
 6. płeć;
 7. wiek;
 8. informacje dotyczące innych działań podejmowanych poprzez lub w aplikacjach należących do podmiotów trzecich;
 9. inne publicznie dostępne dane udostępniane w aplikacjach należących do podmiotów trzecich.

Gromadzimy także dane dotyczące dokonywanych przez Gracza zakupów. Jeśli Gracz dokonuje jakichkolwiek płatności, nasi partnerzy do obsługi płatności gromadzą informacje dotyczące rozliczeń oraz płatności niezbędne do przetworzenia opłat Gracza. Dane te mogą obejmować adres korespondencyjny Gracza, jego adres e-mail oraz dane finansowe. Nasi partnerzy obsługujący płatności nie udostępniają nam danych finansowych Gracza, jak numery kart kredytowych, ale mogą udostępniać nam dane niezwiązane z finansami, a dotyczące dokonywanych przez Gracza zakupów, jak imię i nazwisko oraz zakupione przedmioty.

Jeśli Gracz gra w nasze gry powiązane z aplikacjami należącymi do podmiotów trzecich lub ich platform (jak Facebook, Apple lub Google), to wszystkie dokonywane przez niego zakupy będą przetwarzane przez daną aplikację należącą do podmiotu trzeciego, a także będą podlegały warunkom korzystania z usługi oraz polityki prywatności danego podmiotu trzeciego. Ten Square Games nie wchodzi w posiadanie danych finansowych Gracza związanych ze wspomnianymi zakupami, ale może uzyskać dostęp do jego informacji niefinansowych związanych z dokonywanymi przez niego zakupami, jak imię i nazwisko Gracza oraz zakupione przez niego przedmioty. Rodzaj otrzymywanych przez nas informacji zależy od gry, w którą gra Gracz, oraz od aplikacji należącej do podmiotu trzeciego.

XI. PROFILOWANIE

Gdy Użytkownik korzysta z naszych Usług, gromadzimy dane dotyczące jego interakcji z Serwisem i innymi graczami w grze za pośrednictwem logów serwera. W celu wyświetlania spersonalizowanych reklam, dostosowanych do preferencji lub potrzeb Użytkownika, zapewnienia bezpieczeństwa naszych Usług oraz analizowania i monitorowania korzystania przez Użytkownika z naszych Usług dla celów np. udoskonalania naszych gier, możemy automatycznie profilować i segmentować wszystkie dane zebrane na temat Użytkownika (dostarczane przez Użytkownika informacje mogą być powiązane z jego identyfikatorem gracza, adresem IP lub identyfikatorem urządzenia). Możemy również podejmować działania marketingowe, dotyczące kierowania do Użytkownika naszych spersonalizowanych ofert i korzyści. Przygotowujemy je analizując dane oraz zachowania Użytkownika i na ich podstawie podejmujemy działania, np. dotyczące treści ofert i/lub tego, czy złożyć Użytkownikowi daną (specjalną) ofertę, czy też nie. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych osobowych jest łącząca nas umowa o świadczenie usług (wykonanie umowy) oraz nasz uzasadniony interes.

Jeśli przetwarzanie danych (profilowanie) opiera się na naszych uzasadnionych interesach, Użytkownik ma prawo w każdej chwili sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu danych ze względu na swoją szczególną sytuację. W takim przypadku Ten Square Games nie ma prawa do przetwarzania (profilowania) danych Użytkownika, chyba że wykaże istotne i uzasadnione podstawy do ich przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do interesów, praw i wolności Użytkownika lub gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, wykonania lub obrony naszych roszczeń prawnych.

Jeśli wykorzystujemy dane Użytkownika do profilowania w celach marketingu bezpośredniego, ma on bezwarunkowe prawo do sprzeciwienia się takiemu przetwarzaniu w dowolnym momencie. W takim wypadku dane osobowe Użytkownika nie będą już przetwarzane do takich celów, niezależnie od naszych interesów, praw i wolności.

XII. POWIADOMIENIA TYPU „PUSH” W NASZYCH GRACH

Za pośrednictwem naszych  gier możemy wysyłać Graczom powiadomienia typu „push”, aby informować ich o aktualizacjach gier, nowych rekordach oraz wysyłać inne powiadomienia związane z Usługami, które mogą być istotne dla Gracza. Gracz może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu komunikatów, wyłączając je na poziomie swojego urządzenia, przy pomocy ustawień.

XIII. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH UŻYTKOWNIKÓW

Aby pomóc zapewnić Graczom bezpieczną rozgrywkę, stale rozwijamy i wdrażamy administracyjne, techniczne i fizyczne środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych Gracza przed nieautoryzowanym dostępem, utratą, niewłaściwym wykorzystaniem lub zmianą.

Należy jednak pamiętać, że żadne z tych środków nie gwarantują pełnego bezpieczeństwa udostępnionych nam danych. Żaden serwer, sieć komunikacyjna lub technologia transmisji danych przez Internet nie jest w 100% bezpieczna. Udostępnienie nam danych jest decyzją Użytkownika. W razie podjęcia decyzji o udostępnieniu nam danych, Gracz podejmuje ryzyko, jakim jest obciążone udostępnianie danych.

XIV. OGRANICZENIA WIEKOWE

Nasze Usługi nie są przeznaczone dla osób poniżej 18 roku życia. Nie gromadzimy ani nie zabiegamy świadomie o dane osobowe osób poniżej 18 roku życia. Nie kierujemy także w sposób świadomy treści reklamowych, nie prezentujemy takim osobom reklam ukierunkowanych opartych na zainteresowaniach, ani świadomie nie zezwalamy na korzystanie z naszych Usług osobom poniżej 18 roku życia. Jeśli Użytkownik nie ukończył 18 roku życia, prosimy o nieprzesyłanie nam żadnych danych osobowych, w tym imienia i nazwiska, adresu, numeru telefonu lub adresu e-mail. Nikt poniżej 18 roku życia nie może przekazywać żadnych danych osobowych. Jeśli dowiemy się, że zgromadziliśmy dane osobowe osoby poniżej 18 roku życia, usuniemy te dane tak szybko, jak to możliwe. Jeśli zachodzi podejrzenie, że możemy posiadać jakiekolwiek dane przekazane nam przez lub dotyczące dziecka poniżej 18 roku życia, prosimy o kontakt.

XV. TECHNOLOGIE PRZECHOWYWANIA INTERNETOWEGO / IDENTYFIKATORY MOBILNE

W naszych grach stosujemy technologie przechowywania internetowego, w tym identyfikatory mobilne, w celu:

– umożliwienia korzystania z gier oraz ich funkcjonalności,

– zapewnienia ich bezpieczeństwa,

– podnoszenia poziomu jakości gier,

– prowadzenia działań analitycznych, które umożliwiają nam poprawę gier,

– prowadzenia działań marketingowych,

– wysyłania Graczom powiadomień PUSH,

– zapewnienia Graczom możliwości komunikacji między sobą,

– przeprowadzenia transakcji.

Stosowanie technologii przechowywania internetowego jest powszechnym działaniem dostawców gier mobilnych. Nie musisz się martwić o bezpieczeństwo swojego urządzenia – wykorzystywane przez nas technologie nie mają na nie negatywnego wpływu. Jednocześnie nie wykorzystujemy technologii, które mają na celu pozyskanie od Ciebie większej ilości danych, niż te które są niezbędne do świadczenia naszych usług.

W każdej chwili możesz napisać do nas, aby dowiedzieć się więcej o wykorzystywanych w grach technologiach.

XVI. AKTUALIZACJE

Możemy aktualizować niniejszą Politykę Prywatności poprzez zamieszczenie nowej wersji na stronie internetowej i w odpowiednich grach. Jeśli dokonamy jakichkolwiek istotnych zmian, powiadomimy Gracza o tym fakcie poprzez zamieszczenie powiadomienia w Usłudze, zanim zmiana wejdzie w życie. Dalsze korzystanie z Usługi po dacie wejścia w życie zmian będzie podlegać zaktualizowanej Polityce Prywatności.

Ostatnia aktualizacja: 18.11.2022