Inwestorzy - Ten Square Games - one of the biggest mobile games development company in Poland

Stabilny wzrost

pewne zyski.

relacje inwestorskie.

prezentacje.

2020 Prezentacja Wynikowa – Roczna & Q4

Rozpoznanie przychodów odroczonych w czasie – durables

Prezentacja 3Q 2020

raporty.

co nowego?

05 Sty 21

Ten Square Games: wstępne wyniki sprzedażowe po czwartym kwartale 2020

Wrocław, 5 stycznia 2021 Szacunkowe skonsolidowane przychody Ten Square Games S.A., bez uwzględnienia przychodu odroczonego…

czytaj więcej

wydarzenia.

Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2021

dodaj do kalendarza

Konferencja wynikowa Q1 2021

Video stream, prelegentami będą członkowie Zarządu Ten Square Games

dodaj do kalendarza

Okres zamknięty w związku z publikacją raportu półrocznego za I półrocze 2021 roku

Okres zamknięty w związku z publikacją raportu półrocznego za I półrocze 2021 roku

dodaj do kalendarza