Raporty.

EBI.

30 lipca 2021 01:48

EBI 1/2021

Informacja na temat stanu stosowania przez spółkę zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021 WIĘCEJ

21 maja 2020 09:02

EBI 1/2020

Ten Square Games Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk

WIĘCEJ

7 czerwca 2018 06:30

RAPORT EBI 1/2018

Informacja na temat stanu stosowania przez spółkę rekomendacji

WIĘCEJ