RAPORT EBI 1/2018 – Ten Square Games – one of the biggest mobile games development companies in Poland

Raporty.

EBI

RAPORT EBI 1/2018 .

7 czerwca 2018

Informacja na temat stanu stosowania przez spółkę rekomendacji i zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016