Raporty.

Bieżące.

23 maja 2024 09:20

Raport bieżący 22/2024

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Ten Square Games S.A. WIĘCEJ

23 maja 2024 08:21

Raport bieżący nr 21/2024

Powołanie członków Rady Nadzorczej Ten Square Games S.A. nowej kadencji WIĘCEJ

23 maja 2024 08:29

Raport bieżący nr 20/2024

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ten Square Games S.A. w dniu 23.05.2024 r. WIĘCEJ

22 maja 2024 03:44

Raport bieżący nr 19/2024

Powołanie członków Zarządu Ten Square Games S.A. nowej kadencji WIĘCEJ

26 kwietnia 2024 11:05

Raport bieżący nr 18/2024

Zmiana w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ten Square Games S.A. wprowadzona na żądanie akcjonariusza wraz z projektem uchwały WIĘCEJ

25 kwietnia 2024 05:20

Raport bieżący nr 17/2024

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ten Square Games S.A. WIĘCEJ

24 kwietnia 2024 05:39

Raport bieżący nr 16/2024

Podjęcie przez Radę Nadzorczą Spółki uchwały w sprawie ustalenia wskaźnika finansowego oraz jego wysokości dla celów Drugiej Transzy Programu Motywacyjnego dla Członków Zarządu WIĘCEJ

24 kwietnia 2024 05:42

Raport bieżący nr 15/2024

Ocena Rady Nadzorczej Spółki w sprawie wniosku Zarządu w sprawie przekazania zysku netto z 2023 roku na kapitał zapasowy WIĘCEJ

23 kwietnia 2024 05:11

Raport bieżący nr 14/2024

Wniosek Zarządu w sprawie przekazania zysku netto z 2023 roku na kapitał zapasowy WIĘCEJ

5 kwietnia 2024 08:55

Raport bieżący nr 13/2024

Informacja o kwartalnych przychodach (płatnościach) ze sprzedaży – 1Q 2024 WIĘCEJ

14 marca 2024 05:10

Raport bieżący nr 12/2024

Utworzenie odpisu aktualizującego wartość udziałów w spółce stowarzyszonej WIĘCEJ

28 lutego 2024 06:55

Raport bieżący nr 11/2024

Zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki WIĘCEJ

28 lutego 2024 06:22

Raport bieżący nr 10/2024

Powiadomienie o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze oraz osoby blisko z nimi związane WIĘCEJ

27 lutego 2024 05:43

Raport bieżący nr 9/2024

Zakończenie skupu akcji własnych Spółki WIĘCEJ

23 lutego 2024 06:33

Raport bieżący nr 8/2024

Zakończenie przyjmowania ofert w ramach skupu akcji własnych oraz informacja o liczbie akcji przeznaczonych do nabycia WIĘCEJ

9 lutego 2024 05:49

Raport bieżący nr 7/2024

Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji WIĘCEJ

5 lutego 2024 06:25

Raport bieżący nr 6/2024

Dodatkowe zdarzenia wpływające na wynik Grupy i Spółki Ten Square Games w 2023 r. WIĘCEJ

1 lutego 2024 06:10

Raport bieżący nr 5/2024

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania WIĘCEJ

1 lutego 2024 06:27

Raport bieżący nr 4/2024

Powiadomienie o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze WIĘCEJ

31 stycznia 2024 05:41

Raport bieżący nr 3/2024

Powiadomienie o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze WIĘCEJ

5 stycznia 2024 09:42

Raport bieżący nr 2/2024

Informacja o kwartalnych przychodach (płatnościach) ze sprzedaży - 4Q 2023 WIĘCEJ

5 stycznia 2024 09:30

Raport bieżący nr 1/2024

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 roku WIĘCEJ

19 grudnia 2023 03:45

Raport bieżący nr 31/2023

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu WIĘCEJ

19 grudnia 2023 03:42

Raport bieżący nr 30/2023

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki WIĘCEJ

POBIERZ PDF

18 grudnia 2023 06:34

Raport bieżący nr 29/2023

Zawiadomienie w trybie art.19 ust.1 Rozporządzenia MAR WIĘCEJ

POBIERZ PDF

28 listopada 2023 05:18

Raport bieżący nr 28/2023

Zmiana w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ten Square Games S.A. wprowadzona na żądanie akcjonariusza wraz z projektem uchwały WIĘCEJ

20 listopada 2023 05:21

Raport bieżący nr 27/2023

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ten Square Games S.A WIĘCEJ

20 listopada 2023 05:56

Raport bieżący nr 26/2023

Utworzenie odpisów aktualizujących wartość posiadanych aktywów WIĘCEJ

5 października 2023 10:04

Raport bieżący nr 25/2023

Informacja o kwartalnych przychodach (płatnościach) ze sprzedaży - 3Q 2023 WIĘCEJ

19 września 2023 06:38

Raport bieżący nr 24/2023

Odpowiedzi na pytania akcjonariusza udzielone w trybie artykułu 428 § 6 Kodeksu spółek handlowych WIĘCEJ

21 sierpnia 2023 07:49

Raport bieżący nr 23/2023

Rejestracja zmian Statutu Ten Square Games S.A. WIĘCEJ

POBIERZ PDF

5 lipca 2023 06:57

Raport bieżący nr 22/2023

Informacja o kwartalnych przychodach (płatnościach) ze sprzedaży – 2Q 2023 WIĘCEJ

14 czerwca 2023 04:23

Raport bieżący 21/2023

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 14 czerwca 2023 r. WIĘCEJ

POBIERZ PDF

14 czerwca 2023 04:13

Raport bieżący nr 20/2023

Informacja na temat dywidendy WIĘCEJ

14 czerwca 2023 04:23

Raport bieżący nr 19/2023

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 14 czerwca 2023 r.

POBIERZ PDF

18 maja 2023 07:59

Raport bieżący nr 18/2023

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ten Square Games S.A. WIĘCEJ

17 maja 2023 10:54

Raport bieżący nr 17/2023

Powołanie Pana Andrzeja Ilczuka do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Ten Square Games S.A. WIĘCEJ

17 maja 2023 10:03

Raport bieżący nr 16/2023

Ocena Rady Nadzorczej Spółki w sprawie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za 2022 rok oraz wypłaty dywidendy WIĘCEJ

27 kwietnia 2023 01:41

Raport bieżący nr 15/2023

Wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku z akcjonariuszami za 2022 rok oraz w sprawie wypłaty dywidendy WIĘCEJ

21 kwietnia 2023 09:04

Raport bieżacy nr 14/2023

Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej zamiaru złożenia rezygnacji z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu WIĘCEJ

21 kwietnia 2023 09:18

Raport bieżący nr 13/2023

Rezygnacja Prezesa Zarządu i członka Zarządu Ten Square Games S.A. WIĘCEJ

21 kwietnia 2023 09:59

Raport bieżący nr 12/2023

Zakończenie procedury konsultacji w sprawie zmniejszenia zatrudnienia w Ten Square Games S.A. WIĘCEJ

17 kwietnia 2023 11:06

Raport bieżący nr 11/2023

Decyzja o skupieniu się na rozwoju głównych produktów Grupy i dopasowaniu struktury zatrudnienia do obecnej sytuacji i planów Spółki WIĘCEJ

6 kwietnia 2023 10:56

Raport bieżący nr 10/2023

Informacja o kwartalnych przychodach (płatnościach) ze sprzedaży – 1Q 2023 WIĘCEJ

9 marca 2023 08:58

Raport bieżący nr 9/2023

Odpis kosztów poniesionych na rozwój dwóch gier Spółki WIĘCEJ

17 lutego 2023 10:59

Raport bieżący nr 8/2023

Zmiana terminu publikacji raportów okresowych w 2023 roku WIĘCEJ

15 lutego 2023 05:04

Raport bieżący nr 7/2023

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania WIĘCEJ

POBIERZ PDF

10 lutego 2023 07:12

Raport bieżący nr 6/2023

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania WIĘCEJ

POBIERZ PDF

31 stycznia 2023 05:36

Raport bieżący nr 5/2023

Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Gamesture Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu WIĘCEJ

20 stycznia 2023 09:50

Raport bieżący nr 4/2023

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania WIĘCEJ

POBIERZ PDF

13 stycznia 2023 08:04

Raport bieżący nr 3/2023

Decyzja Członka Zarządu Anny Idzikowskiej o rezygnacji z członkostwa w Zarządzie WIĘCEJ

5 stycznia 2023 11:08

Raport bieżący nr 2/2023

Informacja o kwartalnych przychodach (płatnościach) ze sprzedaży - 4Q2022 WIĘCEJ

5 stycznia 2023 11:02

Raport bieżący nr 1/2023

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku WIĘCEJ

23 grudnia 2022 05:07

Raport Bieżący nr 47/2022

Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze WIĘCEJ

8 listopada 2022 10:51

Raport Bieżący nr 46/2022

Komunikat KDPW - Rejestracja Akcji Serii C WIĘCEJ

8 listopada 2022 10:19

Raport bieżący nr 45/2022

Dopuszczenie papierów wartościowych emitenta do obrotu WIĘCEJ

7 listopada 2022 10:22

Raport bieżący nr. 44/20222

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Ten Square Games S.A. WIĘCEJ

4 listopada 2022 09:34

Raport bieżący nr 43/2022

Oświadczenie KDPW w sprawie warunkowej rejestracji akcji serii C WIĘCEJ

5 października 2022 03:47

Raport Bieżący nr 42/22

Informacja o kwartalnych przychodach (płatnościach) ze sprzedaży – 3Q 2022 WIĘCEJ

6 września 2022 12:34

Raport bieżący nr 41/2022

Rejestracja zmian Statutu Ten Square Games S.A. WIĘCEJ

21 lipca 2022 05:18

Raport bieżący nr 40/2022

Oświadczenie o wysokości objętego kapitału zakładowego oraz dookreślenie wysokości kapitału zakładowego WIĘCEJ

21 lipca 2022 05:34

Raport bieżący nr 39/2022

Zakończenie subskrypcji pierwszej transzy Akcji serii C emitowanych w ramach programu motywacyjnego Ten Square Games S.A. na lata 2021-2022 WIĘCEJ

6 lipca 2022 05:01

Raport bieżący nr 38/2022

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania WIĘCEJ

5 lipca 2022 10:37

Raport bieżący nr 37/2022

Informacja o kwartalnych przychodach (płatnościach) ze sprzedaży – 2Q 2022 WIĘCEJ

5 lipca 2022 10:42

Raport bieżący nr 36/2022

Podjęcie decyzji o zamknięciu prac nad projektem Football Elite WIĘCEJ

4 lipca 2022 02:42

Raport bieżący nr 35/2022

Powiadomienie o transakcjach wykonywanych przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze WIĘCEJ

4 lipca 2022 02:29

Raport bieżący nr 34/2022

Powiadomienie o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze WIĘCEJ

4 lipca 2022 02:37

Raport bieżący nr 33/2022

Powiadomienie o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze WIĘCEJ

4 lipca 2022 02:14

Raport bieżący nr 32/2022

Powiadomienie o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze WIĘCEJ

13 czerwca 2022 05:07

Raport bieżący nr 31/2022

Podjęcie przez Zarząd Spółki uchwały w sprawie emisji akcji w ramach docelowego podwyższenia kapitału zakładowego WIĘCEJ

7 czerwca 2022 10:59

Raport bieżący 30/2022

Zmiana terminu publikacji raportów okresowych w 2022 roku WIĘCEJ

27 maja 2022 03:38

Raport bieżący 29/2022

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5% WIĘCEJ

26 maja 2022 05:48

Raport bieżący 28/2022

Informacja na temat dywidendy WIĘCEJ

26 maja 2022 05:37

Raport bieżący 27/2022

Informacja o odstąpieniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki od rozpatrzenia jednego z punktów porządku obrad WIĘCEJ

26 maja 2022 05:09

Raport bieżący 26/2022

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 26 maja 2022 roku WIĘCEJ

17 maja 2022 07:03

Raport bieżący 25/2022

Zawieszenie produkcji jednej z gier Spółki – Magical District WIĘCEJ

28 kwietnia 2022 06:22

Raport bieżący 24/2022

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ten Square Games S.A WIĘCEJ

25 kwietnia 2022 04:21

Raport bieżący 23/2022

Ocena Rady Nadzorczej Spółki w sprawie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za 2021 rok oraz wypłaty dywidendy WIĘCEJ

25 kwietnia 2022 03:30

Raport bieżący 22/2022

Wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku za 2021 rok oraz wypłaty dywidendy - Korekta WIĘCEJ

22 kwietnia 2022 03:43

Raport bieżący 22/2022

Wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku za 2021 rok oraz wypłaty dywidendy WIĘCEJ

6 kwietnia 2022 06:46

Raport bieżący 21/2022

Informacja o kwartalnych przychodach (płatnościach) ze sprzedaży - 1Q 2022 WIĘCEJ

11 marca 2022 05:36

Raport bieżący 20/2022

Decyzja Członka Rady Nadzorczej Tomasza Drożdżyńskiego o rezygnacji z członkostwa w radzie nadzorczej WIĘCEJ

11 marca 2022 05:36

Raport bieżący 19/2022

Zawarcie przez Ten Square Games S.A. umowy inwestycyjnej i wspólników z dotychczasowymi wspólnikami Gamesture sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu WIĘCEJ

7 marca 2022 10:08

Raport bieżący 18/2022

Informacja o zablokowaniu dystrybucji gier na terytorium Rosji i Białorusi WIĘCEJ

17 lutego 2022 12:47

Raport bieżący 17/2022

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania WIĘCEJ

8 lutego 2022 05:16

Raport bieżący 16/2022

Zmiana terminu publikacji raportów okresowych w 2022 roku WIĘCEJ

28 stycznia 2022 09:24

Raport bieżący 15/2022

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania WIĘCEJ

28 stycznia 2022 09:14

Raport bieżący 14/2022

Nabycie akcji własnych i zakończenie realizacji pierwszej transzy skupu akcji własnych WIĘCEJ

27 stycznia 2022 08:27

Raport bieżący 13/2022

Nabycie akcji własnych WIĘCEJ

26 stycznia 2022 09:00

Raport bieżący 12/2022

Nabycie akcji własnych WIĘCEJ

25 stycznia 2022 08:25

Raport bieżący 11/2022

Nabycie akcji własnych WIĘCEJ

25 stycznia 2022 12:36

Raport bieżący 8/2022

Korekta raportu bieżącego numer 8/2022 - Nabycie akcji własnych WIĘCEJ

24 stycznia 2022 10:19

Raport bieżący 10/2022

Powiadomienie o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze WIĘCEJ

24 stycznia 2022 10:30

Raport bieżący 9/2022

Zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Ten Square Games S.A. WIĘCEJ

24 stycznia 2022 10:10

Raport bieżący 8/2022

Nabycie akcji własnych WIĘCEJ

21 stycznia 2022 06:16

Raport bieżący 7/2022

Nabycie akcji własnych WIĘCEJ

20 stycznia 2022 09:02

Raport bieżący 6/2022

Nabycie akcji własnych WIĘCEJ

20 stycznia 2022 12:13

Raport bieżący 5/2022

Rozpoczęcie skupu akcji własnych Spółki WIĘCEJ

20 stycznia 2022 10:23

Raport bieżący 4/2022

Zawiadomienie od dwóch znacznych akcjonariuszy Spółki o zakończeniu procesu sprzedaży akcji Spółki w ramach przyspieszonej budowy księgi popytu i wynikach tego procesu WIĘCEJ

19 stycznia 2022 05:57

Raport bieżący 3/2022

Zawiadomienie od dwóch znacznych akcjonariuszy Spółki o rozpoczęciu procesu sprzedaży części posiadanych przez nich akcji Spółki w ramach przyspieszonej budowy księgi popytu WIĘCEJ

5 stycznia 2022 05:49

Raport bieżący 2/2022

Informacja o kwartalnych przychodach (płatnościach) ze sprzedaży - 4Q2021 WIĘCEJ

5 stycznia 2022 10:21

Raport bieżący nr 1/2022

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 roku WIĘCEJ

15 grudnia 2021 04:31

Raport bieżący nr 39/2021

Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki WIĘCEJ

7 grudnia 2021 06:09

Raport bieżący nr 38/2021

Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki WIĘCEJ

29 listopada 2021 12:39

Raport bieżący nr 37/2021

Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze. WIĘCEJ

9 listopada 2021 03:16

Raport bieżący nr 36/2021

Komunikat KDPW – Rejestracja Akcji Serii B WIĘCEJ

8 listopada 2021 04:39

Raport bieżący nr 35/2021

Dopuszczenie papierów wartościowych emitenta do obrotu WIĘCEJ

26 października 2021 03:35

Raport bieżący nr 34/2021

Oświadczenie KDPW w sprawie warunkowej rejestracji akcji serii B WIĘCEJ

11 października 2021 07:25

Raport bieżący nr 33/2021

Podjęcie przez Radę Nadzorczą Spółki uchwały w sprawie wysokości Powtarzalnej EBITDA dla programu motywacyjnego WIĘCEJ

11 października 2021 07:19

Raport bieżący nr 32/2021

Zakończenie przeglądu opcji strategicznych WIĘCEJ

11 października 2021 07:46

Raport bieżący nr 31/2021

Powołanie Członka Zarządu Ten Square Games S.A. w ramach obowiązującej wspólnej kadencji Zarządu WIĘCEJ

11 października 2021 07:19

Raport bieżący nr 30/2021

Decyzja Członka Zarządu Marcina Chruszczyńskiego o rezygnacji z członkostwa w Zarządzie WIĘCEJ

5 października 2021 06:22

Raport bieżący nr 29/2021

Informacja o kwartalnych przychodach (płatnościach) ze sprzedaży WIĘCEJ

24 września 2021 04:42

Raport bieżący nr 28/2021

Rejestracja zmian Statutu Ten Square Games S.A. WIĘCEJ

17 września 2021 12:56

Raport bieżący nr 27/2021

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania WIĘCEJ

20 sierpnia 2021 06:58

Raport bieżący nr 26/2021

Zakończenie subskrypcji trzeciej transzy Akcji serii B emitowanych w ramach programu motywacyjnego Ten Square Games S.A. na lata 2018 – 2020 WIĘCEJ

12 sierpnia 2021 09:53

Raport bieżący nr 25/2021

Powiadomienie o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze WIĘCEJ

10 sierpnia 2021 03:30

Raport bieżący nr 24/2021

Powiadomienie o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze WIĘCEJ

12 lipca 2021 07:39

Raport bieżący nr 23/2021

Podjęcie przez Zarząd Spółki uchwały w sprawie emisji akcji w ramach docelowego podwyższenia kapitału zakładowego WIĘCEJ

5 lipca 2021 01:54

Raport bieżący nr 22/2021

Informacja o kwartalnych przychodach ze sprzedaży (płatnościach) – 2Q2021 WIĘCEJ

5 lipca 2021 11:35

Raport bieżący nr 21/2021

Zawarcie umowy rozporządzającej sprzedaży udziału w Rortos S.r.l. („Transakcja”) oraz dojście Transakcji do skutku WIĘCEJ

1 lipca 2021 12:21

Raport bieżący nr 20/2021

Zawarcie umowy zobowiazującej do nabycia udziału w Rortos S.r.l. WIĘCEJ

30 czerwca 2021 11:58

Raport bieżący nr 19/2021

Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej WIĘCEJ

28 czerwca 2021 05:10

Raport bieżący nr 18/2021

Uzyskanie licencji na dystrybucję gry Fishing Clash w Chińskiej Republice Ludowej WIĘCEJ

25 czerwca 2021 07:35

Raport bieżący nr 17/2021

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu WIĘCEJ

POBIERZ PDF

23 czerwca 2021 05:17

Raport bieżący nr 16/2021

Informacja na temat dywidendy WIĘCEJ

23 czerwca 2021 05:28

Raport bieżący nr 15/2021

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki WIĘCEJ

10 czerwca 2021 07:56

Raport bieżący nr 14/2021

Rozpoczęcie przeglądu opcji strategicznych WIĘCEJ

27 maja 2021 06:52

Raport bieżący nr 13/2021

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ten Square Games S.A WIĘCEJ

19 maja 2021 08:48

Raport bieżący nr 12/2021

Wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku za 2020 rok oraz wypłaty dywidendy i skupu akcji własnych, wraz z oceną Rady Nadzorczej WIĘCEJ

10 maja 2021 06:05

Raport bieżący nr 11/2021

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania WIĘCEJ

21 kwietnia 2021 06:16

Raport bieżący nr 10/2021

Ustalenie przez Radę Nadzorczą Spółki wysokości Powtarzalnej EBITDA dla programu motywacyjnego Ten Square Games S.A. na lata 2021 -2022 WIĘCEJ

6 kwietnia 2021 11:22

RAPORT BIEŻĄCY 9/2021

Informacja o kwartalnych przychodach ze sprzedaży (płatnościach) – 1Q2021 WIĘCEJ

18 marca 2021 07:25

Raport bieżący 8/2021    

Informacja dotycząca niegotówkowej korekty odroczenia przychodów w 2020 roku WIĘCEJ

21 stycznia 2021 05:37

RAPORT BIEŻĄCY 7/2021

Rejestracja zmian Statutu Ten Square Games S.A. WIĘCEJ

POBIERZ PDF

15 stycznia 2021 03:02

RAPORT BIEŻĄCY 6/2021

Zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Ten Square Games S.A. WIĘCEJ

15 stycznia 2021 02:10

RAPORT BIEŻĄCY 5/2021

Powiadomienie o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze WIĘCEJ

13 stycznia 2021 08:50

RAPORT BIEŻĄCY 4/2021

Zawiadomienie od dwóch znacznych akcjonariuszy Spółki o zakończeniu procesu sprzedaży akcji Spółki w ramach przyspieszonej budowy księgi popytu i wynikach tego procesu WIĘCEJ

12 stycznia 2021 05:02

RAPORT BIEŻĄCY 3/2021

Zawiadomienie od dwóch znacznych akcjonariuszy Spółki o rozpoczęciu procesu sprzedaży części posiadanych przez nich akcji Spółki w ramach przyspieszonej budowy księgi popytu WIĘCEJ

5 stycznia 2021 08:06

RAPORT BIEŻĄCY 2/2021

Informacja o kwartalnych przychodach ze sprzedaży – 4Q2020 WIĘCEJ

4 stycznia 2021 04:41

RAPORT BIEŻĄCY 1/2021

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku WIĘCEJ

18 grudnia 2020 11:03

RAPORT BIEŻĄCY 67/2020

Powołanie członków Zarządu Ten Square Games S.A. w ramach obowiązującej wspólnej kadencji Zarządu

WIĘCEJ

17 grudnia 2020 11:20

RAPORT BIEŻĄCY 66/2020

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

WIĘCEJ

17 grudnia 2020 11:51

RAPORT BIEŻĄCY 65/2020

Powołanie członka Rady Nadzorczej

WIĘCEJ

POBIERZ PDF

17 grudnia 2020 11:50

Raport bieżący 64/2020

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki

WIĘCEJ

4 grudnia 2020 11:01

Raport bieżący 63/2020

Oświadczenia złożone przez kandydata na Członka Rady Nadzorczej Ten Square Games S.A.

WIĘCEJ

19 listopada 2020 04:20

Raport bieżący 62/2020

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ten Square Games S.A.

WIĘCEJ

16 listopada 2020 09:44

Raport bieżący 61/2020

Powiadomienie o transakcji na akcjach Spółki

WIĘCEJ

26 października 2020 10:54

Raport bieżący 60/2020

Komunikat KDPW – Rejestracja Akcji Serii B 

WIĘCEJ

26 października 2020 10:48

Raport bieżący 59/2020

Dopuszczeniu papierów wartościowych emitenta do obrotu 

WIĘCEJ

15 października 2020 05:05

Raport bieżący 58/2020

Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki

WIĘCEJ

15 października 2020 11:31

Raport bieżący 57/2020

Oświadczenie KDPW w sprawie warunkowej rejestracji akcji serii B

WIĘCEJ

7 października 2020 01:30

Raport bieżący 56/2020

Decyzja Wiceprezesa Zarządu o rezygnacji z członkostwa w Zarządzie Ten Square Games S.A.

WIĘCEJ

7 października 2020 01:53

Raport bieżący 55/2020

Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej

WIĘCEJ

6 października 2020 06:06

Raport bieżący 54/2020

Informacja o kwartalnych przychodach ze sprzedaży

WIĘCEJ

1 września 2020 12:37

Raport bieżący 53/2020

Rejestracja zmian Statutu Ten Square Games S.A.

WIĘCEJ

25 sierpnia 2020 03:34

RAPORT BIEŻĄCY 52/2020

Aktualizacja informacji związanej z ujęciem księgowym transakcji sprzedaży akcji w ramach programu motywacyjnego przyjętego uchwałą nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 maja 2020 roku dla nowego Prezesa Zarządu Pana Macieja Zużałka

WIĘCEJ

31 lipca 2020 09:52

Raport bieżący 51/2020

Powołanie Członka Zarządu Ten Square Games S.A. w ramach obowiązującej wspólnej kadencji Zarządu

WIĘCEJ

27 lipca 2020 09:20

Raport bieżący 50/2020

Decyzja Członka Zarządu Pani Magdaleny Jurewicz o rezygnacji z członkostwa w Zarządzie

WIĘCEJ

23 lipca 2020 08:21

Raport bieżący 49/2020

Zakończenie subskrypcji drugiej transzy Akcji serii B emitowanych w ramach programu motywacyjnego Ten Square Games S.A. na lata 2018 – 2020

WIĘCEJ

21 lipca 2020 01:38

Raport bieżący 48/2020

Rejestracja zmian Statutu Ten Square Games S.A.

WIĘCEJ

10 lipca 2020 12:17

Raport bieżący 47/2020

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Ten Square Games S.A – porozumienie akcjonariuszy

WIĘCEJ

7 lipca 2020 12:21

Raport bieżący 46/2020

Powiadomienie o transakcji na akcjach Spółki

WIĘCEJ

6 lipca 2020 12:13

Raport bieżący 45/2020

Informacja o kwartalnych przychodach ze sprzedaży

WIĘCEJ

29 czerwca 2020 10:00

Raport bieżący 44/2020

Powiadomienie o transakcji na akcjach Spółki

WIĘCEJ

23 czerwca 2020 08:50

Raport bieżący 43/2020

Korekta zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Ten Square Games S.A.

WIĘCEJ

19 czerwca 2020 03:52

Raport bieżący 42/2020

 Zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Ten Square Games S.A.

WIĘCEJ

19 czerwca 2020 03:57

Raport bieżący 41/2020

Powiadomienie o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

WIĘCEJ

17 czerwca 2020 08:53

Raport bieżący 40/2020

Informacja o zawarciu Umowy sprzedaży akcji w ramach programu motywacyjnego przyjętego uchwałą nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 maja 2020 roku dla nowego Prezesa Zarządu Pana Macieja Zużałka

WIĘCEJ

10 czerwca 2020 01:46

Raport bieżący 39/2020

Podjęcie przez Zarząd Spółki uchwały w sprawie emisji akcji w ramach docelowego podwyższenia kapitału zakładowego

WIĘCEJ

4 czerwca 2020 12:06

Raport bieżący 38/2020

Komunikat KDPW – Rejestracja Akcji Serii B 

WIĘCEJ

2 czerwca 2020 08:51

Raport bieżący 37/2020

Powołanie członków Rady Nadzorczej Ten Square Games S.A. na podstawie uprawnień osobistych akcjonariuszy Ten Square Games S.A. – uzupełnienie

WIĘCEJ

1 czerwca 2020 02:09

Raport bieżący 36/2020

Dopuszczeniu papierów wartościowych emitenta do obrotu

WIĘCEJ

21 maja 2020 09:14

Raport bieżący 35/2020

Oświadczenie KDPW w sprawie warunkowej rejestracji akcji serii B

WIĘCEJ

20 maja 2020 06:12

Raport bieżący 34/2020

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

WIĘCEJ

20 maja 2020 06:41

Raport bieżący 33/2020

Powołanie członków Rady Nadzorczej Ten Square Games S.A. nowej kadencji

WIĘCEJ

20 maja 2020 06:50

Raport bieżący 32/2020

Informacja na temat dywidendy

WIĘCEJ

20 maja 2020 06:15

Raport bieżący 31/2020

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki

WIĘCEJ

20 maja 2020 08:38

Raport bieżący 30/2020

Powołanie członków Zarządu Ten Square Games S.A. nowej kadencji

WIĘCEJ

15 maja 2020 07:28

Raport bieżący 29/2020

Zgłoszenie kandydata na niezależnego członka Rady Nadzorczej Ten Square Games S.A.

WIĘCEJ

13 maja 2020 09:54

Raport bieżący 28/2020

Uzupełnienie i zmiana projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ten Square Games S.A. zwołanego na dzień 20 maja 2020 roku

WIĘCEJ

13 maja 2020 09:39

Raport bieżący 27/2020

Zgłoszenie kandydata na niezależnego członka Rady Nadzorczej Ten Square Games S.A.

WIĘCEJ

13 maja 2020 09:37

Raport bieżący 26/2020

Oświadczenie o rezygnacji z ubiegania się o reelekcję otrzymane od Pana Marcina Chruszczyńskiego

WIĘCEJ

13 maja 2020 09:41

Raport bieżący 25/2020

Powołanie członków Rady Nadzorczej Ten Square Games S.A. na podstawie uprawnień osobistych akcjonariuszy Ten Square Games S.A.

WIĘCEJ

30 kwietnia 2020 11:35

Raport bieżący 24/2020

Zmiana treści ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

WIĘCEJ

24 kwietnia 2020 06:12

Raport bieżący 23/2020

Powiadomienie o transakcji na akcjach Spółki

WIĘCEJ

21 kwietnia 2020 10:16

Raport bieżący 22/2020

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ten Square Games S.A.

WIĘCEJ

21 kwietnia 2020 05:58

Raport bieżący 21/2020

Ocena Rady Nadzorczej Spółki w sprawie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za 2019 rok oraz wypłaty dywidendy

WIĘCEJ

21 kwietnia 2020 05:34

Raport bieżący 20/2020

Rezygnacja Przewodniczącego Rady Nadzorczej z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej

WIĘCEJ

21 kwietnia 2020 05:10

Raport bieżący 19/2020

Decyzja Prezesa Zarządu o rezygnacji z ubiegania się o wybór następnej kadencji

WIĘCEJ

21 kwietnia 2020 05:13

Raport bieżący 18/2020

Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej

WIĘCEJ

16 kwietnia 2020 06:35

Raport bieżący 17/2020

Wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku za 2019 rok oraz wypłaty dywidendy

WIĘCEJ

8 kwietnia 2020 02:53

Raport bieżący 16/2020

Powiadomienie o transakcji na akcjach Spółki

WIĘCEJ

7 kwietnia 2020 12:33

Raport bieżący 15/2020

Powiadomienie o transakcji na akcjach Spółki

WIĘCEJ

3 kwietnia 2020 01:00

Raport bieżący 14/2020

Informacja o kwartalnych przychodach ze sprzedaży

WIĘCEJ

24 marca 2020 07:47

Raport bieżący 12/2020

Oświadczenie o rezygnacji z ubiegania się o reelekcję otrzymane od Pani Mileny Olszewskiej-Miszuris

WIĘCEJ

24 lutego 2020 07:30

Raport bieżący 12/2020

Informacja o szacunkowej efektywnej stopie podatkowej za 2019 rok

WIĘCEJ

3 lutego 2020 07:21

Raport bieżący 11/2020

Powiadomienie o transakcji na akcjach Spółki

WIĘCEJ

31 stycznia 2020 03:28

Raport bieżący 10/2020

Zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Ten Square Games S.A.

WIĘCEJ

31 stycznia 2020 03:33

Raport bieżący 9/2020

Powiadomienie o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

WIĘCEJ

29 stycznia 2020 07:17

Raport bieżący 8/2020

Zawiadomienie od akcjonariuszy Spółki o zakończeniu procesu sprzedaży akcji Spółki w ramach przyspieszonej budowy księgi popytu i wynikach tego procesu.

WIĘCEJ

28 stycznia 2020 06:22

Raport bieżący 7/2020

Zawiadomienie od akcjonariuszy Spółki o rozpoczęciu procesu sprzedaży części posiadanych przez nich akcji Spółki w ramach przyspieszonej budowy księgi popytu

WIĘCEJ

21 stycznia 2020 01:31

Raport bieżący 6/2020

Zmiana adresu siedziby Emitenta

WIĘCEJ

17 stycznia 2020 09:26

Raport bieżący 5/2020

Powiadomienie o transakcji na akcjach Spółki

WIĘCEJ

15 stycznia 2020 08:15

Raport bieżący 4/2020

Powiadomienie o transakcji na akcjach Spółki

WIĘCEJ

8 stycznia 2020 08:25

Raport bieżący 3/2020

Informacja o kwartalnych przychodach ze sprzedaży – 4Q2019

WIĘCEJ

8 stycznia 2020 08:28

Raport bieżący 2/2020

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku

WIĘCEJ

7 stycznia 2020 08:55

Raport bieżący 1/2020

Ujawnienie stanu posiadania –  zawiązanie Porozumienia Akcjonariuszy

WIĘCEJ

12 listopada 2019 03:42

Raport bieżący 30/2019

Ujawnienie stanu posiadania –  zawiązanie Porozumienia Akcjonariuszy

WIĘCEJ

8 października 2019 11:19

Raport bieżący 29/2019

Informacja o kwartalnych przychodach ze sprzedaży – 3Q 2019

WIĘCEJ

24 września 2019 07:03

Raport bieżący 28/2019

Informacja o otrzymaniu przez Spółkę interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych

WIĘCEJ

29 sierpnia 2019 02:17

Raport bieżący 27/2019

Powiadomienie o transakcji na akcjach Spółki

WIĘCEJ

7 sierpnia 2019 07:51

Raport bieżący 26/2019

Powiadomienie o transakcji na akcjach Spółki

WIĘCEJ

7 sierpnia 2019 07:13

Raport bieżący 25/2019

Rejestracja zmian Statutu Ten Square Games S.A.

WIĘCEJ

4 lipca 2019 07:48

Raport bieżący 24/2019

Informacja o kwartalnych przychodach ze sprzedaży – 2Q 2019

WIĘCEJ

12 czerwca 2019 07:20

Raport bieżący 23/2019

Podjęcie przez Zarząd Spółki uchwały w sprawie emisji akcji w ramach docelowego podwyższenia kapitału zakładowego

WIĘCEJ

11 czerwca 2019 07:31

Raport bieżący 22/2019

Uzupełnienie informacji w zakresie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Ten Square Games S.A.

WIĘCEJ

24 maja 2019 06:07

Raport bieżący 21/2019

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

WIĘCEJ

24 maja 2019 06:01

Raport bieżący 20/2019

Informacja na temat dywidendy

WIĘCEJ

24 maja 2019 06:44

Raport bieżący 19/2019

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki

WIĘCEJ

10 maja 2019 08:46

Raport bieżący 18/2019

Powiadomienie o transakcji na akcjach Spółki

WIĘCEJ

26 kwietnia 2019 10:40

Raport bieżący 17/2019

Powiadomienie o transakcji na akcjach Spółki

WIĘCEJ

26 kwietnia 2019 03:09

RAPORT BIEŻĄCY 16/2019

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ten Square Games S.A.

WIĘCEJ

24 kwietnia 2019 08:43

RAPORT BIEŻĄCY 15/2019

Ocena Rady Nadzorczej Spółki w sprawie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za 2018 rok oraz wypłaty dywidendy

WIĘCEJ

18 kwietnia 2019 08:07

RAPORT BIEŻĄCY 14/2019

Wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku za 2018 rok oraz wypłaty dywidendy

WIĘCEJ

4 kwietnia 2019 09:30

RAPORT BIEŻĄCY 13/2019

Informacja o kwartalnych przychodach ze sprzedaży – 1Q 2019

WIĘCEJ

21 marca 2019 06:26

RAPORT BIEŻĄCY 12/2019

Zmiana terminu przekazania raportu półrocznego za okres zakończony 30 czerwca 2019 roku

WIĘCEJ

8 marca 2019 03:27

RAPORT BIEŻĄCY 11/2019

Rejestracja zmian Statutu Ten Square Games S.A.

WIĘCEJ

11 lutego 2019 07:20

RAPORT BIEŻĄCY 10/2019

Zawarcie umowy najmu powierzchni biurowej

WIĘCEJ

18 stycznia 2019 03:23

RAPORT BIEŻĄCY 9/2019

Oświadczenia Członka Rady Nadzorczej

WIĘCEJ

17 stycznia 2019 02:47

RAPORT BIEŻĄCY 8/2019

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

WIĘCEJ

17 stycznia 2019 02:59

RAPORT BIEŻĄCY 7/2019

Treść uchwał podjętych przez NWZA w dniu 17.01.2019r.

WIĘCEJ

14 stycznia 2019 05:38

RAPORT BIEŻĄCY 6/2019

Przerwa w obradach NZWA

WIĘCEJ

14 stycznia 2019 05:55

RAPORT BIEŻĄCY 5/2019

Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej

WIĘCEJ

14 stycznia 2019 05:13

RAPORT BIEŻĄCY 4/2019

Treść uchwał podjętych przez NWZA w dniu 14.01.2019r.

WIĘCEJ

9 stycznia 2019 02:59

RAPORT BIEŻĄCY 3/2019

Projekt uchwały do zgłoszonej zmiany porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ten Square Games S.A. zwołanego na dzień 14 stycznia 2019 roku

WIĘCEJ

7 stycznia 2019 07:22

RAPORT BIEŻĄCY 2/2019

Informacja o kwartalnych przychodach ze sprzedaży

WIĘCEJ

24 grudnia 2018 12:47

RAPORT BIEŻĄCY 25/2018

Zamiar zgłoszenia kandydata na niezależnego członka Rady Nadzorczej spółki Ten Square Games S.A.

WIĘCEJ

21 grudnia 2018 02:00

RAPORT BIEŻĄCY 24/2018

Zmiana porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ten Square Games S.A. zwołanego na dzień 14 stycznia 2019 roku.

WIĘCEJ

17 grudnia 2018 02:27

RAPORT BIEŻĄCY 23/2018

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ten Square Games S.A.

WIĘCEJ

13 grudnia 2018 11:40

RAPORT BIEŻĄCY 22/2018

Zawarcie umowy na dystrybucję gry Fishing Clash na rynku chińskim

WIĘCEJ

5 października 2018 10:23

RAPORT BIEŻĄCY 21/2018

Informacja o kwartalnych przychodach ze sprzedaży

WIĘCEJ

27 sierpnia 2018 07:54

Raport bieżący 20/2018

Powołanie Członka Zarządu Ten Square Games S.A.

WIĘCEJ

10 lipca 2018 10:08

RAPORT BIEŻĄCY 19/2018

Informacja o kwartalnych przychodach ze sprzedaży

WIĘCEJ

10 lipca 2018 10:36

RAPORT BIEŻĄCY 18/2018

Zmiana terminu przekazania raportu półrocznego za okres zakończony 30 czerwca 2018 roku

WIĘCEJ

5 lipca 2018 01:51

RAPORT BIEŻĄCY 17/2018

Rejestracja zmian statutu Ten Square Games S.A.

WIĘCEJ

7 czerwca 2018 06:11

RAPORT BIEŻĄCY 16/2018

Informacje na temat zakończonej oferty publicznej

WIĘCEJ

7 czerwca 2018 06:55

RAPORT BIEŻĄCY 15/2018

Informacje na temat zakończonej oferty publicznej

WIĘCEJ

7 czerwca 2018 05:46

RAPORT BIEŻĄCY 14/2018

Wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji oraz ustalenie daty pierwszego notowania na GPW

WIĘCEJ

7 czerwca 2018 05:38

RAPORT BIEŻĄCY 13/2018

Powiadomienie o transakcji na akcjach Spółki

WIĘCEJ

7 czerwca 2018 05:52

RAPORT BIEŻĄCY 12/2018

Powiadomienie o transakcji na akcjach Spółki

WIĘCEJ

7 czerwca 2018 05:09

RAPORT BIEŻĄCY 11/2018

Powiadomienie o transakcjach na akcjach spółki

WIĘCEJ

7 czerwca 2018 05:54

RAPORT BIEŻĄCY 10/2018

Ujawnienie stanu posiadania

WIĘCEJ

7 czerwca 2018 05:30

Raport bieżący 9/2018

Ujawnienie stanu posiadania

WIĘCEJ

7 czerwca 2018 04:14

Raport bieżący 8/2018

Ujawnienie stanu posiadania

WIĘCEJ

7 czerwca 2018 04:04

Raport bieżący 7/2018

Terminy publikacji raportów okresowych w 2018 roku

WIĘCEJ

7 czerwca 2018 04:02

Raport bieżący 6/2018

Asymilacja akcji

WIĘCEJ

7 czerwca 2018 04:43

Raport bieżący 5/2018

Dopuszczenie akcji do obrotu giełdowego

WIĘCEJ

7 czerwca 2018 04:22

Raport bieżący 4/2018

Przydział Akcji Oferowanych

WIĘCEJ

7 czerwca 2018 03:31

Raport bieżący 3/2018

Rejestracja akcji w KDPW

WIĘCEJ

7 czerwca 2018 03:12

Raport bieżący 1/2018

Przydzielenie dostępu do ESPI

WIĘCEJ