Raporty.

Bieżące

Raport bieżący 26/2019 .

7 sierpnia 2019

Powiadomienie o transakcji na akcjach Spółki

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Treść raportu: 

Zarząd Ten Square Games S.A. “Spółka” informuje, że w dniu dzisiejszym wpłynęło do Spółki powiadomienie o transakcji dokonanej na akcjach Spółki, o której mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR, od Przemysława Jurewicza – osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze Panią Magdaleną Jurewicz Członkiem Zarządu Spółki.
Treść powiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.
Załączniki:

mar_jurewicz_08_2019.pdf