Raport bieżący nr 37/2021 – Ten Square Games – one of the biggest mobile games development companies in Poland

Raporty.

Bieżące

Raport bieżący nr 37/2021 .

29 listopada 2021

Zarząd Ten Square Games S.A. „Spółka” informuje, że w dniu 28 listopada 2021 otrzymał od Anny Idzikowskiej – Członka Zarządu Spółki – powiadomienie o transakcjach dokonanych na akcjach Spółki, złożone zgodnie z art. 19 ust. 1 MAR.

Z uwagi na błąd w pierwotnym zawiadomieniu polegającym na nieprawidłowym wskazaniu wartości w rubryce cena i wolumen pojedynczych transakcji, Spółka w załączeniu przekazuje treść powiadomienia pierwotnego oraz korektę powiadomienia.

Zawiadomienie pierwotne

Zawiadomienie zmienione