Raport bieżący 29/2020 – Ten Square Games – one of the biggest mobile games development companies in Poland

Raporty.

Bieżące

Raport bieżący 29/2020 .

15 maja 2020

Zgłoszenie kandydata na niezależnego członka Rady Nadzorczej Ten Square Games S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu: 

Zarząd Ten Square Games S.A. „Spółka” informuje, iż w dniu 14 maja 2020 roku otrzymał od Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego z siedzibą w Warszawie „NN OFE”, będącego akcjonariuszem Spółki, zgłoszenie kandydatury Pani Kingi Stanisławskiej na niezależnego Członka Rady Nadzorczej Spółki. Kandydatura wpłynęła w związku ze zwołanym na dzień 20 maja 2020 roku Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy Spółki, w którego porządku obrad przewidziano podjęcie uchwał dotyczących powołania członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji.

W załączeniu do niniejszego raportu Spółka przekazuje przesłany przez NN OFE życiorys kandydatki wraz z pismem przewodnim otrzymanym od NN OFE.

Załączniki

Kinga_Stanislawska_CV_RN_TSG.pdf 

Zgloszenie_kandydata_K.Stanislawska.pdf