Raporty.

Bieżące

Raport bieżący nr 11/2024 .

28 lutego 2024

Zarząd Ten Square Games S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 28 lutego 2024 roku:

  • Spółka, w związku ze zmianą stanu posiadania akcji własnych, złożyła zawiadomienie do Komisji Nadzoru Finansowego o zmianie progu określonego w art. 69 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych;
  • do Spółki wpłynęły zawiadomienia dotyczące zmiany stanu posiadania akcji Spółki złożone przez: Porozumienie Akcjonariuszy oraz MJP Fundację Rodzinną w organizacji.

Zgodnie z zawiadomieniami:

  • Spółka w ramach skupu akcji własnych nabyła 954.166 akcji własnych stanowiących 13,01% udziału w kapitale zakładowym Spółki i ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki i po rozliczeniu transakcji posiada łącznie 702 akcji własnych stanowiących 13,53% udziału w kapitale zakładowym Spółki i ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;
  • Porozumienie akcjonariuszy zbyło w ramach skupu akcji własnych Spółki 439.296 akcji Spółki stanowiących 5,99% udziału w kapitale zakładowym Spółki i ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki i po rozliczeniu transakcji posiada łącznie 1.996.730 akcji Spółki, które łącznie stanowią 27,22% udziału w kapitale zakładowym Spółki i ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;
  • MJP Fundacja Rodzinna w organizacji zbyła w ramach skupu akcji własnych Spółki 276.517 akcji Spółki stanowiących 3,77% udziału w kapitale zakładowym Spółki i ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki i po rozliczeniu transakcji posiada 1.046.424 akcji Spółki, które stanowią 14,27% udziału w kapitale zakładowym Spółki i ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Pełna treść zawiadomień znajduje się w załączniku.

Zawiadomienie TSG

Zawiadomienie Porozumienie Akcjonariuszy

Zawiadomienie MJP Fundacja Rodzinna w organizacji