Raport bieżący 58/2020 – Ten Square Games – one of the biggest mobile games development companies in Poland

Raporty.

Bieżące

Raport bieżący 58/2020 .

15 października 2020

Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Treść raportu:

Zarząd Ten Square Games S.A. „Spółka” informuje o wpłynięciu do Spółki powiadomienia o transakcjach dokonanych na akcjach Spółki, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR, od Macieja Marszałka – Członka Rady Nadzorczej Spółki.
Treść powiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.
Załączniki

Powiadomienie o transakcji Maciej Marszałek