Raporty.

Bieżące

Raport bieżący nr 17/2023 .

17 maja 2023

Zarząd Ten Square Games S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 17 maja 2023 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę dotyczącą powołania Pana Andrzeja Ilczuka do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki obecnej kadencji. Powołanie do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu następuje od dnia 23 maja 2023 roku.

Powołanie Pana Andrzeja Ilczuka do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki związane jest ze złożoną przez Pana Macieja Zużałka rezygnacją z pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 13/2023 z dnia 21 kwietnia 2023 roku. Pan Andrzej Ilczuk pełnił dotychczas funkcję Członka Zarządu Spółki począwszy od dnia 21.01.2021 roku.

Życiorys Pana Andrzeja Ilczuka, prezentujący jego doświadczenie zawodowe znajduje się na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://tensquaregames.com/pl/inwestorzy/spolka/zarzad/.