RAPORT BIEŻĄCY 6/2021 – Ten Square Games – one of the biggest mobile games development companies in Poland

Raporty.

Bieżące

RAPORT BIEŻĄCY 6/2021 .

15 stycznia 2021

Zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Ten Square Games S.A.

 

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu: 

Zarząd Ten Square Games S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym (15 stycznia 2021 r.) wpłynęły do Spółki zawiadomienia dotyczące zmiany stanu posiadania akcji Spółki złożone przez:

  1. Macieja Popowicza;
  2. Arkadiusza Pernala; oraz
  3. Arkadiusza Pernala w imieniu członków porozumienia akcjonariuszy Spółki zawartego w dniu 21 października 2019 r., zmienionego w dniu 9 lipca 2020 r.

 

Treść zawiadomień Spółka przekazuje w załącznikach.

Zawiadomienie Maciej Popowicz

Zawiadomienie Arkadiusz Pernal

Zawiadomienie Porozumienie Akcjonariuszy