Raport bieżący 41/2020 – Ten Square Games – one of the biggest mobile games development companies in Poland

Raporty.

Bieżące

Raport bieżący 41/2020 .

19 czerwca 2020

Powiadomienie o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Treść raportu: 

Zarząd Ten Square Games S.A. („Spółka”) informuje, że dzisiaj (18 czerwca 2020 r.) otrzymał od Macieja Zużałka, Arkadiusza Pernala oraz Macieja Popowicza zawiadomienia o transakcjach dokonanych na akcjach Spółki, złożone zgodnie z art. 19 ust. 1 MAR.

Treść zawiadomień Spółka przekazuje w załącznikach.

PowiadomienieM.Zuzalek.pdf

Powiadomienie_A.Pernal.pdf

Powiadomienie_M.Popowicz.pdf