Raporty.

Bieżące

Raport bieżący 24/2019 .

4 lipca 2019

Informacja o kwartalnych przychodach ze sprzedaży – 2Q 2019

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu: 

Mając na uwadze zapewnienie przejrzystej i efektywnej polityki informacyjnej, Zarząd Ten Square Games S.A. informuje, że szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży  bez uwzględnienia przychodu odroczonego w czasie  Grupy Kapitałowej Ten Square Games w drugim kwartale 2019 roku wyniosły 49,7 mln zł w porównaniu do 23,9 mln zł osiągniętych rok wcześniej w analogicznym okresie.

Zarząd informuje również, że niniejszy raport zawiera dane wstępne, które mogą różnić się od danych ostatecznych. Ostateczna informacja o przychodach ze sprzedaży będzie opublikowana w skonsolidowanym raporcie okresowym. Najbliższym raportem okresowym przekazywanym przez Spółkę jest skonsolidowany raport półroczny za okres 1.01.2019 – 30.06.2019, który zostanie opublikowany 28 sierpnia 2019 roku.