Raport bieżący 2/2022 – Ten Square Games – one of the biggest mobile games development companies in Poland

Raporty.

Bieżące

Raport bieżący 2/2022 .

5 stycznia 2022

Mając na uwadze zapewnienie przejrzystej i efektywnej polityki informacyjnej, Zarząd Ten Square Games S.A. informuje, że szacunkowe skonsolidowane płatności użytkowników w grach (bez uwzględnienia przychodów odroczonych w czasie) Grupy Kapitałowej Ten Square Games w czwartym kwartale 2021 roku wyniosły 167,5 mln PLN.

W szacunkowej kwocie płatności 120,4 mln PLN odnosi się do płatności wygenerowanych przez grę Fishing Clash (wyłączając przychody licencyjne z Chin), co stanowi ok. 72% skonsolidowanych przychodów. Kolejne 30,5 mln PLN (18%) odnosi się do płatności w grze Hunting Clash.

Płatności w grze Fishing Clash (wyłączając przychody licencyjne z Chin) w poszczególnych miesiącach wyniosły: październik 2021 – 40,3 mln PLN, listopad 2021 – 35,5 mln PLN, grudzień 2021 – 44,5 mln PLN.

Zarząd informuje również, że niniejszy raport zawiera dane wstępne, które mogą różnić się od danych ostatecznych. Ostateczna informacja o przychodach ze sprzedaży będzie opublikowana w skonsolidowanym raporcie okresowym. Najbliższym raportem okresowym przekazywanym przez Spółkę jest jednostkowy oraz skonsolidowany raport roczny za rok 2021, który zostanie opublikowany 21 marca 2022 roku.