Raport bieżący 23/2020 – Ten Square Games – one of the biggest mobile games development companies in Poland

Raporty.

Bieżące

Raport bieżący 23/2020 .

24 kwietnia 2020

Powiadomienie o transakcji na akcjach Spółki

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Treść raportu: 

Zarząd Ten Square Games S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym wpłynęło do Spółki powiadomienie o transakcji dokonanej na akcjach Spółki, o której mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR, od Przemysława Jurewicza – osoby blisko związanej z Magdaleną Jurewicz, Członkiem Zarządu Spółki.

Treść powiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.
Załączniki:
MAR_jurewicz_korekta_24.04.2020e