Raport bieżący nr 39/2021 – Ten Square Games – one of the biggest mobile games development companies in Poland

Raporty.

Bieżące

Raport bieżący nr 39/2021 .

15 grudnia 2021

 

Zarząd Ten Square Games S.A. („Spółka”) informuje, że otrzymał od Andrzeja Ilczuka – Członka Zarządu Spółki – powiadomienie o transakcjach dokonanych na akcjach Spółki, złożone zgodnie z art. 19 ust. 1 MAR.
Załączniki
Andrzej Ilczuk powiadomienie