Raporty.

Bieżące

Raport bieżący nr 3/2023 .

13 stycznia 2023

Zarząd Ten Square Games S.A. (“Spółka”) informuje, że w dniu 13.01.2023 r. powziął informację o decyzji Członka Zarządu Spółki Pani Anny Idzikowskiej o rezygnacji z pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki ze skutkiem na koniec dnia 28.02.2023 roku. Oświadczenie o rezygnacji zostało złożone w dniu 13.01.2023 r. Zarządowi oraz Radzie Nadzorczej Spółki.

Pani Anna Idzikowska oświadczyła, że rezygnację złożyła z przyczyn osobistych.