Raporty.

Bieżące

Raport bieżący 21/2019 .

24 maja 2019

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5%

Treść raportu: 

Zarząd Ten Square Games S.A. _”Spółka”_ w załączeniu do niniejszego raportu przesyła wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 24 maja 2019 roku.

Załączniki: Wykaz akcjonariuszy posiadajacych co najmniej 5%