Raport bieżący 26/2020 – Ten Square Games – one of the biggest mobile games development companies in Poland

Raporty.

Bieżące

Raport bieżący 26/2020 .

13 maja 2020

Oświadczenie o rezygnacji z ubiegania się o reelekcję otrzymane od Pana Marcina Chruszczyńskiego

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu: 

Zarząd Ten Square Games S.A. „Spółka” informuje, iż w dniu 12 maja 2020 roku wpłynęło do Spółki oświadczenie o rezygnacji z ubiegania się o reelekcję otrzymane od Pana Marcina Chruszczyńskiego, co związane jest z planowanym zwiększeniem zaangażowania w działalność operacyjną na rzecz Ten Square Games S.A. po wygaśnięciu mandatu członka Rady Nadzorczej Spółki.