Raporty.

Bieżące

Raport bieżący 9/2018 .

7 czerwca 2018

Ujawnienie stanu posiadania

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:

Zarząd Ten Square Games S.A. _”Spółka”_ informuje, że w dniu dzisiejszym wpłynęło do Spółki zawiadomienie od Arkadiusza Pernala sporządzone na podstawie art. 69 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.