RAPORT BIEŻĄCY 13/2019 – Ten Square Games – one of the biggest mobile games development companies in Poland

Raporty.

Bieżące

RAPORT BIEŻĄCY 13/2019 .

4 kwietnia 2019

Informacja o kwartalnych przychodach ze sprzedaży – 1Q 2019

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Treść raportu: 

Mając na uwadze zapewnienie przejrzystej i efektywnej polityki informacyjnej, Zarząd Ten Square Games S.A. informuje, że szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży (bez uwzględnienia przychodu odroczonego w czasie) Grupy Kapitałowej Ten Square Games w pierwszym kwartale 2019 roku wyniosły 45,2 mln zł w porównaniu do 14,4 mln zł osiągniętych rok wcześniej.

Zarząd informuje również, że niniejszy raport zawiera dane wstępne, które mogą różnić się od danych ostatecznych. Ostateczna informacja o przychodach ze sprzedaży będzie opublikowana w skonsolidowanym raporcie okresowym. Najbliższym raportem okresowym przekazywanym przez Spółkę jest skonsolidowany raport za okres zakończony 31 marca 2019, który będzie opublikowany 22 maja 2019 roku.

Przychody 1Q 2018 – 14,4 mln

Przychody 4Q 2018 – 41,6 mln (uwzględniając 1,2mln przychodu odroczonego. Gotówkowo 42,8 mln)

Y/Y –> +214%

Q/Q -> +9%