Raporty.

Bieżące

Raport bieżący nr 22/2023 .

5 lipca 2023

Mając na uwadze zapewnienie przejrzystej i efektywnej polityki informacyjnej, Zarząd Ten Square Games S.A. informuje, że szacunkowe skonsolidowane płatności użytkowników w grach (bez uwzględnienia przychodów odroczonych w czasie) Grupy Kapitałowej Ten Square Games w drugim kwartale 2023 roku wyniosły 101,0 mln PLN.

W szacunkowej kwocie płatności 62,9 mln PLN odnosi się do płatności wygenerowanych przez grę Fishing Clash, co stanowi ok. 62% skonsolidowanych przychodów. Kolejne 24,3 mln PLN (24%) odnosi się do płatności w grze Hunting Clash.

Płatności w poszczególnych miesiącach wyniosły odpowiednio:

– kwiecień 2023: 33,5 mln PLN, w tym Fishing Clash – 20,5 mln PLN, a Hunting Clash – 7,9 mln PLN.

– maj 2023: 37,1 mln PLN w tym Fishing Clash – 23,1 mln PLN, a Hunting Clash – 9,5 mln PLN.

– czerwiec 2023: 30,4 mln PLN, w tym Fishing Clash – 19,3 mln PLN, a Hunting Clash – 6,8 mln PLN.

Zarząd informuje również, że niniejszy raport zawiera dane wstępne, które mogą różnić się od danych ostatecznych. Ostateczna informacja o przychodach ze sprzedaży, w tym w szczególności z uwzględnieniem przychodu odroczonego w czasie, będzie opublikowana w skonsolidowanym raporcie okresowym. Najbliższym raportem okresowym przekazywanym przez Spółkę jest skonsolidowany raport półroczny za okres zakończony 30 czerwca 2023 roku, który zostanie opublikowany 6 września 2023 roku.