Raport bieżący 10/2020 – Ten Square Games – one of the biggest mobile games development companies in Poland

Raporty.

Bieżące

Raport bieżący 10/2020 .

31 stycznia 2020

Zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Ten Square Games S.A.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.

Treść raportu: 

Zarząd Ten Square Games S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym (31 stycznia 2020 r.) wpłynęły do Spółki zawiadomienia dotyczące zmiany stanu posiadania akcji Spółki złożone przez:

  1. Macieja Popowicza;
  2. Arkadiusza Pernala; oraz 
  3. Arkadiusza Pernala w imieniu członków porozumienia akcjonariuszy Spółki zawartego 21 października 2019 r., o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 30/2019.

Treść zawiadomień Spółka przekazuje w załącznikach. 

Załączniki:
zmiana_stanu_pernal.pdf

zmiana_stanu_popowicz.pdf

zmiana_stanu_porozumienie.pdf