Raporty.

Bieżące

RAPORT BIEŻĄCY 21/2018 .

5 października 2018

Informacja o kwartalnych przychodach ze sprzedaży

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu: 

Mając na uwadze zapewnienie przejrzystej i efektywnej polityki informacyjnej, Zarząd Ten Sqaure Games S.A. informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Ten Square Games w trzecim kwartale 2018 roku wyniosły 35,3 mln zł w porównaniu do 6,8 mln zł osiągniętych rok wcześniej.

Zarząd informuje również, że niniejszy raport zawiera dane wstępne, które mogą różnić się od danych ostatecznych. Ostateczna informacja o przychodach ze sprzedaży za dany kwartał będzie opublikowana w skonsolidowanym raporcie okresowym. Najbliższym raportem okresowym przekazywanym przez Spółkę jest skonsolidowany raport za okres zakończony 30 września 2018, który będzie opublikowany 20 listopada 2018 roku.