Raport bieżący nr 21/2021 – Ten Square Games – one of the biggest mobile games development companies in Poland

Raporty.

Bieżące

Raport bieżący nr 21/2021 .

5 lipca 2021

Zawarcie umowy rozporządzającej sprzedaży udziału w Rortos S.r.l. („Transakcja”) oraz dojście Transakcji do skutku

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd („Zarząd”) spółki Ten Square Games S.A., z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) informuje, że w dniu 5 lipca 2021 roku, w wykonaniu postanowień umowy zobowiązującej do sprzedaży udziału w Rortos S.r.l., z siedzibą w Weronie („Rortos”), zawartej w dniu 30 czerwca 2021 r., Emitent zawarł jako kupujący z dotychczasowymi wspólnikami Antonio Fariną oraz Roberto Simonettim jako sprzedającymi (łącznie „Sprzedający”) umowę rozporządzającą sprzedaży udziału w Rortos („Umowa”), dotyczącą nabycia przez Emitenta udziału w kapitale zakładowym Rortos, stanowiącego 100% kapitału zakładowego i uprawniającego do 100% głosów na zgromadzeniu wspólników Rortos („Transakcja”). Tym samym, w wykonaniu postanowień Umowy, w dniu 5 lipca 2021 r. Transakcja doszła do skutku.

Transakcja została przeprowadzona na warunkach cenowych przedstawionych w raporcie bieżącym nr 20/2021 z dnia 1 lipca 2021 r.