Raport bieżący 6/2020 – Ten Square Games – one of the biggest mobile games development companies in Poland

Raporty.

Bieżące

Raport bieżący 6/2020 .

21 stycznia 2020

Zmiana adresu siedziby Emitenta

Legal basis: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Treść raportu: 

Zarząd Ten Square Games S.A. _”Spółka”, „Emitent”_ informuje, że w dniu 21.01.2020 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę o zmianie adresu siedziby Emitenta. Od dnia 21.01.2020 r. adres siedziby Emitenta to: ul. Traugutta 45, 50-416 Wrocław.