Raport bieżący 27/2019 – Ten Square Games – one of the biggest mobile games development company in Poland

Raporty.

Bieżące

Raport bieżący 27/2019 .

29 sierpnia 2019

Powiadomienie o transakcji na akcjach Spółki

Podstawa prawna: inne

Treść raportu: 

Zarząd Ten Square Games S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym wpłynęło do Spółki powiadomienie o transakcjach dokonanych na akcjach Spółki, o której mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR, od Przemysława Jurewicza – osoby bliskiej związanej z osoba pełniącą obowiązki zarządcze Panią Magdaleną Jurewicz (Członkiem Zarządu Spółki) w dniach 28-29.08.2019r.

Treść powiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.
Załączniki:
mar_jurewicz_28_08_2019
mar_jurewicz_29_08_2019