RAPORT BIEŻĄCY 2/2021 – Ten Square Games – one of the biggest mobile games development companies in Poland

Raporty.

Bieżące

RAPORT BIEŻĄCY 2/2021 .

5 stycznia 2021

Informacja o kwartalnych przychodach ze sprzedaży – 4Q2020

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu: 

Mając na uwadze zapewnienie przejrzystej i efektywnej polityki informacyjnej, Zarząd Ten Square Games S.A. informuje, że szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży bez uwzględnienia przychodu odroczonego w czasie Grupy Kapitałowej Ten Square Games w czwartym kwartale 2020 roku wyniosły 179,9 mln zł w porównaniu do 78,6 mln zł w czwartym kwartale 2019 r. również bez uwzględnienia przychodu odroczonego w czasie.
W szacunkowej kwocie przychodów 154,2 mln zł odnosi się do przychodów wygenerowanych przez grę Fishing Clash, co stanowi ok. 86% skonsolidowanych przychodów.
Zarząd informuje również, że niniejszy raport zawiera dane wstępne, które mogą różnić się od danych ostatecznych. Ostateczna informacja o przychodach ze sprzedaży będzie opublikowana w skonsolidowanym raporcie okresowym. Najbliższym raportem okresowym przekazywanym przez Spółkę jest jednostkowy oraz skonsolidowany raport roczny za rok 2020, który zostanie opublikowany 22 marca 2021 roku