Raport bieżący nr 22/2021 – Ten Square Games – one of the biggest mobile games development companies in Poland

Raporty.

Bieżące

Raport bieżący nr 22/2021 .

5 lipca 2021

Informacja o kwartalnych przychodach ze sprzedaży (płatnościach) – 2Q2021

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Mając na uwadze zapewnienie przejrzystej i efektywnej polityki informacyjnej, Zarząd Ten Square Games S.A. informuje, że szacunkowe skonsolidowane płatności użytkowników w grach Ten Square Games S.A., bez uwzględnienia przychodów odroczonych w czasie, wyniosły w drugim kwartale 2021 roku 155,1 mln zł. Udział gry Hunting Clash w przychodach Grupy urósł z poziomu 16% w pierwszym kwartale do 19% w drugim kwartale.
W szacunkowej kwocie przychodów 115,8 mln zł odnosi się do płatności wygenerowanych przez grę Fishing Clash, co stanowi około 75% skonsolidowanych przychodów. Z kolei szacowane przychody z gry Hunting Clash wyniosły 29,6 mln zł, stanowiąc 19% skonsolidowanych płatności.
Zarząd informuje również, że niniejszy raport zawiera dane wstępne, które mogą różnić się od danych ostatecznych. Ostateczna informacja o przychodach ze sprzedaży będzie opublikowana w skonsolidowanym raporcie okresowym. Najbliższym raportem okresowym przekazywanym przez Spółkę jest skonsolidowane skrócone sprawozdanie finansowe za pierwsze półrocze 2021 roku, które będzie opublikowane 23 sierpnia 2021 roku