Raport bieżący nr 36/2021 – Ten Square Games – one of the biggest mobile games development companies in Poland

Raporty.

Bieżące

Raport bieżący nr 36/2021 .

9 listopada 2021

Zarząd Ten Square Games S.A. („Spółka”), w nawiązaniu do raportów bieżących 34/2021 z dnia 26 października 2021 roku oraz 35/2021 z dnia 8 listopada 2021 roku informuje, że dzisiaj powziął informację o wydaniu w dniu 8 listopada 2021 roku przez Dział Operacyjny Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) komunikatu informującego o rejestracji w KDPW 34 472 (trzydziestu czterech tysięcy czterystu siedemdziesięciu dwóch) akcji zwykłych na okaziciela serii B oznaczonych kodem ISIN PLTSQGM00016 („Akcje”). Data rejestracji: 10 listopada 2021 roku.

 

Tym samym Zarząd informuje, że spełnił się warunek wprowadzenia Akcji do obrotu giełdowego, przewidziany w uchwale nr 1124/2021 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW, o wydaniu której Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 35/2021 z dnia 8 listopada 2021 roku.