Raporty.

Bieżące

Raport bieżący 4/2020 .

15 stycznia 2020

Powiadomienie o transakcji na akcjach Spółki

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Treść raportu: 

Zarząd Ten Square Games S.A. “Spółka” informuje, że w dniu dzisiejszym wpłynęło do Spółki powiadomienie o transakcji dokonanej na akcjach Spółki, o której mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR, od Macieja Zużałka –  Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

Treść powiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.
Załączniki:

TSG_powiadomienie_MZ.pdf