Raporty.

Bieżące

RAPORT BIEŻĄCY 11/2018 .

7 czerwca 2018

Powiadomienie o transakcjach na akcjach spółki

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd Ten Square Games S.A. _”Spółka”_ informuje, że w dniu dzisiejszym wpłynęło do Spółki powiadomienie o transakcji dokonanej na akcjach Spółki, o której mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR, od Macieja Popowicza, Prezesa Zarządu Spółki.