Raporty.

Bieżące

Raport bieżący 4/2018 .

7 czerwca 2018

Przydział Akcji Oferowanych

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd spółki Ten Square Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) informuje, że w dniu 25 kwietnia 2018 r. dokonano przydziału wszystkich 2.043.750 akcji zwykłych na okaziciela Spółki („Akcje Oferowane”) oferowanych w ramach oferty publicznej przez akcjonariuszy sprzedających Spółki.

Inwestorom Indywidualnym przydzielono 396.000, a Inwestorom Instytucjonalnym 1.647.750 Akcji Oferowanych.

Redukcja wśród Inwestorów Indywidualnych wyniosła 36,4%.

Przydział Akcji Oferowanych dla Inwestorów Indywidualnych nastąpił za pośrednictwem systemu informatycznego GPW.